Temperatura aparent trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
°C
Màx
°C
Mín
°C
Mitja
°C
Rang
°C
-0.55
11.3,12.1,11.3,10.5,11.2,11.2,11.0,10.5,11.0,11.6,10.5,11.2
12.10 10.50 11.12 1.60
-2.46
13.5,13.9,13.7,12.9,11.9,11.7,11.8,12.9,12.4,12.4,13.0,12.8,12.1,12.4,12.1,12.5,12.0,12.6,11.7,11.5,11.1,11.9,11.8,11.2,11.3,12.1,11.3,10.5,11.2,11.2,11.0,10.5,11.0,11.6,10.5,11.2
13.90 10.50 11.92 3.40
-10.17
19.3,19.4,18.9,19.2,19.0,18.9,19.1,19.1,18.9,18.3,18.8,18.7,18.3,18.3,18.7,19.1,19.3,18.6,18.8,17.9,17.6,17.8,17.5,17.0,16.5,16.1,15.5,15.1,14.0,13.3,12.5,12.7,12.7,13.2,13.9,13.4,13.5,13.9,13.7,12.9,11.9,11.7,11.8,12.9,12.4,12.4,13.0,12.8,12.1,12.4,12.1,12.5,12.0,12.6,11.7,11.5,11.1,11.9,11.8,11.2,11.3,12.1,11.3,10.5,11.2,11.2,11.0,10.5,11.0,11.6,10.5,11.2
19.40 10.50 14.51 8.90
-3.65
15.5,15.4,15.5,15.7,15.8,15.1,14.7,14.5,14.4,14.2,14.3,14.4,14.7,14.5,14.1,14,13.9,14.1,14,13.9,14,14.3,14,14,14.1,13.9,14.8,14.7,14.9,15.3,15.4,15.5,15.2,15.1,15.6,14.9,15.3,15.9,16.4,16.4,16.2,16.2,16.1,16,15.9,16.1,16.6,16.7,16.6,17.4,17.2,17.8,18.5,18.3,17.7,17.3,17.6,17.5,17.5,18,18.3,18.7,18.8,19,19,19.3,19.9,19.3,19.2,19.3,19.4,19.1,19.3,19.4,18.9,19.2,19,18.9,19.1,19.1,18.9,18.3,18.8,18.7,18.3,18.3,18.7,19.1,19.3,18.6,18.8,17.9,17.6,17.8,17.5,17,16.5,16.1,15.5,15.1,14,13.3,12.5,12.7,12.7,13.2,13.9,13.4,13.5,13.9,13.7,12.9,11.9,11.7,11.8,12.9,12.4,12.4,13,12.8,12.1,12.4,12.1,12.5,12,12.6,11.7,11.5,11.1,11.9,11.8,11.2,11.3,12.1,11.3,10.5,11.2,11.2,11,10.5,11,11.6,10.5,11.2
19.90 10.50 15.33 9.40
-3.42
17.2,16.55,17.05,16.15,15.15,15.4,16.05,16.1,15.85,15.1,15.25,15.1,15.55,16.15,16.2,16.65,16.85,17,15.3,15.7,16.3,17,16.8,17.3,17.25,17.6,17.7,18.15,17.05,17.4,16.55,17.35,17,17.9,17.65,19.1,18.55,19.9,19.4,19.3,19.15,18.85,18.8,19.05,19.3,18.95,18.35,18.3,18.5,18.35,18.35,18.55,18.3,18,18,18.25,18,17.9,17.3,17.15,17.05,16.7,16.95,16.9,17.25,17.4,17.1,16.8,16.55,16.6,16.15,15.65,15.45,15.6,15.45,14.6,14.3,14.35,14.6,14.05,14,13.95,14.15,14,14,14.75,15.1,15.45,15.15,15.25,15.6,16.4,16.2,16.05,16,16.65,17,17.5,18.4,17.5,17.55,17.75,18.5,18.9,19.15,19.6,19.25,19.25,19.35,19.05,18.95,19.1,18.6,18.75,18.3,18.9,18.95,18.35,17.7,17.25,16.3,15.3,13.65,12.6,12.95,13.65,13.7,13.3,11.8,12.35,12.4,12.9,12.25,12.3,12.3,11.6,11.5,11.5,11.7,10.9,11.2,10.75,11.3,10.85
20.30 10.50 16.30 9.80
+6.44
12.6,12.56,12.48,11.9,11.64,11.86,11.78,11.44,11.34,11.16,10.4,10.08,10.22,10.1,9.78,9.88,9.16,9.08,8.64,8.6,9.02,9.52,9.22,9.34,8.76,8.66,8.66,8,8.04,8.68,9.08,9.1,9.18,9.5,10.16,10.46,11.8,14.42,16.8,15.96,18.42,19.96,21,22.36,22.5,22.14,20.3,19.12,19.84,20.32,20.4,21.08,20.96,19.54,19.74,18.3,17,17.2,16.84,15.28,16.06,15.28,15.54,16.32,16.6,15.86,16.92,17.46,17.74,17,17.4,18.2,19.34,19.18,18.9,19.08,18.38,18.36,18.34,18.1,17.84,17.12,16.82,17.26,16.88,16.4,15.54,15.16,14.4,14.12,14.04,14.3,15.26,15.36,16.26,16.26,17.5,17.68,18.26,19.3,19.26,19.08,18.84,18.62,18.44,16.98,14.08,13.18,13.18,12.24,12.48,12.06,11.46,11.26,10.92,11.2
23.20 7.80 14.86 15.40
+8.72
12.4125,12.5625,11.275,10.2375,9.4625,9.2375,9.225,9.0125,8.775,8.475,8.2125,8.05,8.0125,8.3125,9.0125,9.4,9.6625,9.8875,10.175,10.8625,10.375,10.925,11.0125,11.2,11.6,11.8625,12.2,12.275,12.45,12.9125,13.15,13.7,13.6625,13.45,13.25,12.7875,12.6,12.475,11.675,11.85,11.5625,11.35,10.45,10.1625,10.1,9.7875,9.175,8.7125,8.75,9.4625,9.2625,8.8625,8.475,8,8.65,9.125,9.275,10.0125,11.025,14.8375,16.275,19.025,20.7875,22.4375,21.8625,19.5125,20.075,20.4375,21.025,19.7875,18.7875,17.075,16.7375,15.675,15.325,16.1375,16.2125,16.85,17.675,17.0875,17.9125,19.2875,18.9625,18.725,18.4375,18.1375,17.5875,16.9,17.1375,16.2375,15.275,14.325,14.025,14.825,15.6,16.225,17.6,18.175,19.3125,19.1125,18.6375,18.0625,14.4625,13.4,12.3625,12.1125,11.4,11.025
23.20 7.60 13.51 15.60
+6.41
14.11,13.22,12.52,10.84,8.005,6.275,5.28,4.485,4.91,9.315,12.75,14.76,13.16,13.065,12.95,13.7,13.12,10.535,9.92,9.36,9.25,8.785,8.765,10.17,12.02,12.135,12.675,12.585,12.04,10.505,8.545,7.17,6.825,7.155,6.745,6.19,6.26,7.03,9.805,11.99,11.72,12.775,13.34,12.525,12.805,12.32,10.87,9.65,9.78,9.7,8.775,8.73,10.315,13.875,15.635,16.28,13.495,12.42,11.705,9.405,9.01,8.47,8.07,9.045,9.845,10.54,10.98,11.66,12.285,12.91,13.67,13.07,12.385,11.68,10.745,9.995,8.87,9.275,8.52,8.725,9.825,14.745,20.435,21.015,20.41,19.635,16.58,15.8,16.71,17.585,19.125,18.295,17.26,15.995,14.215,15.785,18.185,18.95,15.67,12.49,11.2125
23.20 3.80 11.83 19.40
+6.12
13.5929,10.05,9.2,9.24643,6.55,6.54286,10.7,17.3929,16.1214,16.1464,13.1679,9.44286,5.76071,3.58929,2.13571,1.20714,3.35357,8.00714,11.6536,13.9643,11.3714,9.30714,8.11786,6.28214,5.03929,4.87143,5.63929,7.69643,11.9714,17.8357,16.025,13.6964,12.7,10.2214,6.86786,5.275,4.27143,8.44286,13.3036,13.8929,13.0643,13.2536,13.275,10.3786,9.59643,9.19643,8.77143,9.76071,11.9964,12.4929,12.5464,11.5536,8.91429,7.03929,7.11071,6.725,6.20357,6.76071,10.3679,11.8393,12.8,12.9857,12.6929,12.1857,9.88571,9.82857,9.15,8.825,11.1036,15.0179,16.1929,12.725,11.9071,9.35357,8.68214,8.13214,9.43214,10.3893,11.1179,12.0464,12.9571,13.4929,12.5,11.5857,10.15,9.03214,9.06429,8.60357,10.5643,18.3607,21.0714,20.3964,17.2107,15.9179,17.2393,18.9036,17.8857,16.3179,14.5071,17.1429,18.9679,13.9893,11.5125
23.20 0.80 11.10 22.40
-0.16
14.64,12.235,11.38,11.0275,12.4925,16.5475,19.54,16.3875,14.985,11.7625,10.17,10.66,18.815,19.0475,16.355,12.8475,9.7625,7.125,6.6725,15.5675,18.6975,17.07,13.85,13.7725,13.4075,12.31,11.425,15.1375,16.565,11.855,9.0325,8.4525,6.3575,12.7125,16.62,15.755,11.435,6.0525,3.05,1.34,4.2775,10.5625,13.7,10.055,8.175,5.7125,4.895,6.0375,10.0225,17.7225,14.635,12.705,8.9,5.5275,5.0075,11.7125,13.77,13.1175,13.1625,10.0675,9.235,8.8,11.3725,12.46,12.225,9.1325,6.9875,6.86,6.1675,8.9725,11.9325,13.1075,12.63,11.3325,9.7425,9.1175,9.8825,15.0675,14.565,11.775,9.1425,8.2125,9.6275,10.875,12.0775,13.375,12.5575,11.075,9.305,8.8125,9.6175,18.6725,20.5825,17.6125,16.44,18.395,17.64,14.9375,17.3825,16.735,11.725
23.20 0.80 11.87 22.40
-1.95
17.564,15.9326,18.6233,12.1988,9.41744,9.0314,12.5849,10.0814,10.5977,16.7942,16.4221,12.0221,13.5651,14.6977,12.4186,12.1453,15.4442,10.064,7.09884,12.9826,10.8709,6.81395,10.8709,12.2395,9.44651,9.65233,14.3942,10.4616,11.6209,15.9279,14.1116,10.4174,14.7372,15.05,14.486,17.3291,18.0907,13.6698,15.8384,22.4884,19.3163,16.807,21.2849,19.614,13.7302,17.3128,17.2802,15.6163,15.7674,20.664,15.7233,15.0674,16.6709,13.9209,11.2407,14.8826,17.564,12.4105,12.5337,18.4477,11.7919,7.04302,17.5907,14.8302,13.1535,12.7035,14.8465,8.88837,9.97674,15.7523,7.14302,2.12907,10.7058,9.79651,5.41744,8.76163,15.6686,9.40581,6.61744,13.5093,11.8744,9.04302,12.0779,9.85,6.71163,9.2686,12.7733,10.707,9.74535,14.564,9.80116,9.51395,12.3035,12.1279,9.11047,14.8651,18.3163,17.8826,15.9244,15.2988,11.2
24.90 0.80 13.12 24.10
-16.17
26.5645,24.7529,25.9452,27.2131,27.383,25.4344,23.8703,23.4996,23.8896,24.0591,21.7587,21.5224,26.4842,24.8062,25.0471,23.0614,25.6135,27.3598,26.668,23.4027,23.2297,22.017,22.4676,19.3008,18.3988,21.6336,21.2807,22.0927,23.5467,24.2927,25.0004,23.9707,24.0208,22.9208,23.2799,25.6931,25.3336,24.4761,24.8934,24.349,23.668,22.5405,21.9232,21.1861,21.4915,20.6606,22.1085,22.1471,20.8819,19.5911,21.7865,23.8768,21.661,17.4672,15.927,12.2409,19.1228,19.1375,14.9178,18.2761,20.3104,15.7309,16.9266,16.7884,15.5691,14.273,13.905,17.2506,10.049,11.1463,14.9575,13.4525,12.2614,10.3961,10.1019,11.2544,13.0907,13.0965,16.0197,16.1583,19.2069,17.6734,16.7189,17.517,14.7514,14.9069,14.4232,12.4602,13.661,11.1776,7.12046,8.36255,11.0587,11.3564,9.94826,10.3506,11.5286,10.9073,13.3085,17.0027,12.06
33.50 0.80 19.06 32.70

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter