Temperatura aparent trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
°C
Màx
°C
Mín
°C
Mitja
°C
Rang
°C
-0.00
9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7
9.70 9.70 9.70 0.00
-1.47
10.9,10.9,10.8,10.7,10.5,10.4,10.4,11.0,11.2,11.2,10.9,10.4,10.2,10.0,9.8,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7
11.20 9.70 10.08 1.50
-4.15
13.0,13.2,12.9,13.2,13.3,12.4,12.0,12.7,13.0,13.1,12.5,12.8,12.1,11.8,12.5,12.4,12.3,12.8,12.8,12.7,12.7,12.6,12.5,12.7,12.4,12.3,11.9,11.7,11.7,11.5,11.4,11.4,11.3,11.3,11.2,11.0,10.9,10.9,10.8,10.7,10.5,10.4,10.4,11.0,11.2,11.2,10.9,10.4,10.2,10.0,9.8,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7
13.30 9.70 11.20 3.60
-1.55
10.1,9.8,9.9,9.3,9.2,9.1,9.9,10.7,10.3,10.7,10.9,10.6,11.7,12,12.5,11.8,12.4,11.1,12.5,12.1,12.1,11.8,12.7,12.5,11.4,11.6,12.2,12.1,12.3,11.8,12.3,11.2,11.8,12.3,11.4,13.2,11.7,11,12.4,12.3,12.8,12.2,12.5,12.5,11.7,12,12.8,12.8,13.1,13.1,12.7,12.5,12.8,13.1,12.6,13.3,12.7,13,12.9,13.2,13.2,13,13.3,13.5,12.9,12.6,12.9,12,12.9,12.9,13.1,12.8,13,13.2,12.9,13.2,13.3,12.4,12,12.7,13,13.1,12.5,12.8,12.1,11.8,12.5,12.4,12.3,12.8,12.8,12.7,12.7,12.6,12.5,12.7,12.4,12.3,11.9,11.7,11.7,11.5,11.4,11.4,11.3,11.3,11.2,11,10.9,10.9,10.8,10.7,10.5,10.4,10.4,11,11.2,11.2,10.9,10.4,10.2,10,9.8,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7
13.50 9.10 11.61 4.40
+13.11
-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,-4,0.3,5.4,6.1,6.3,6.15,6.2,6.4,6.1,5.7,5.65,5.6,5.35,5.2,4.95,4.9,4.9,4.8,4.8,4.85,4.6,4.5,4.05,4.95,5.15,5.35,5.1,5.25,4.95,5.1,4.85,5.05,5.4,5.6,5.8,5.45,6.05,6.15,6,6.3,7.15,7,7.95,8.2,8.55,8.75,9.55,9.75,9.95,9.6,9.15,10.3,10.5,10.75,11.85,12.15,11.75,12.3,11.95,12.6,11.5,12.15,12.05,11.75,12.05,12.3,11.35,12.35,12.5,12.5,11.85,12.8,13.1,12.6,12.95,12.95,12.85,13.05,13.1,13.4,12.75,12.45,12.9,12.95,13.1,13.05,12.85,12.35,13.05,12.65,11.95,12.45,12.55,12.75,12.65,12.6,12.35,11.8,11.6,11.4,11.3,11.1,10.9,10.75,10.45,10.7,11.2,10.65,10.1,9.75,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7,9.7
13.50 -4.00 8.19 17.50
+4.49
8.4,8.4,8.4,8.4,5.1,0.24,4.58,4.4,4.96,5.2,5.12,5.28,5.76,5.76,5.58,6.06,6.34,6.14,6.08,6.26,6.76,6.88,7,6.58,6.44,6.42,6.82,7.16,7.8,9.14,9.82,10.38,10.92,11.1,10.8,11.4,11.5,11.48,11.66,11.8,11.62,11.26,11.46,11.54,11.46,10.52,10.72,10.66,10.18,9.1,9.2,9.2,9.2,9.2,9.2,9.2,0.3,-4,-4,-4,-4,-4,3.5,6.2,6.28,5.74,5.42,4.98,4.84,4.74,4.38,5.22,5.18,4.92,5.32,5.6,6.12,6.54,7.66,8.52,9.74,9.46,10.5,11.72,12.04,12,12.14,11.98,12.04,12.18,12.9,12.86,13,13.06,12.76,13.02,12.68,12.46,12.56,12.64,12,11.38,10.96,10.6,10.78,9.78,9.7,9.7,9.7,9.7
13.50 -4.00 8.08 17.50
+6.09
5.1,5.1,5.1,3.6125,1.925,1.3625,1.45,1.0625,1.0375,0.8,0.35,-0.125,-0.375,0.3625,0.7625,1.775,3.225,4.175,5.8625,7.3375,8.4375,10.0375,11.075,12.5125,12.5375,12.925,12.8375,12.3,11.2125,10.1125,9.1375,8.475,8.4,8.4,8.4,8.4,8.4,8.4,7.8875,0.75,4.5125,5.025,5.1875,5.525,5.6875,5.9,6.25,6.1375,6.4875,6.9,6.75,6.4,6.7875,7.4125,9.1625,10.225,11.05,10.8625,11.4875,11.5625,11.7,11.4625,11.45,11.5125,10.65,10.7,9.7875,9.1625,9.2,9.2,9.2,-1.3125,-4,-4,-2.925,5.9875,6.1,5.45,4.8875,4.6875,4.875,5.1,5.225,5.8625,6.6125,8.3625,9.7125,10.175,12.0125,12.05,12.0375,12.175,12.5875,12.95,12.925,13,12.725,12.425,12.35,11.35,10.7,10.425,9.7,9.7,9.7
13.60 0.00 7.36 13.60
+7.08
-1.33333,-1.30556,-1.90556,-2.95,-0.233333,3.91667,7.06111,8.67778,8.6,9.45,7.59444,4.75556,3.3,3.26111,-0.805556,-0.383333,-1.89444,-2.13889,1.16111,3.92778,6.22778,6.35,7.9,7.58889,6.02222,4.94444,4.2,4.1,3.6,0.427778,0.838889,0.644444,-0.494444,-0.761111,2.18333,8.06111,11.7056,11.0278,12.6222,12.0278,8.86667,7.92222,8,2.67222,2.06111,2.66667,5.57778,8.02778,10.8556,10.4,11.0611,11.0111,9.01111,6.59444,4.91667,5.1,4.27222,1.56667,1.19444,0.672222,-0.244444,0.733333,3.09444,6.19444,9.22222,12.0056,12.8722,11.9222,9.63889,8.40556,8.4,8.4,4.58333,4.83889,5.47778,6,6.32778,6.76111,6.78889,9.30556,10.9889,11.5167,11.55,11.1611,10.2167,9.18333,6.72778,-4,1.47778,5.61667,4.72222,5.16111,6.28333,9.16667,11.6556,12.0611,12.7778,12.8833,12.5778,11.1833,10.0944,9.7
15.20 0.00 6.00 15.20
+9.51
-2.08333,-2.6375,-2.69583,-3.08333,-3.53333,-1.42917,3.4375,3.85417,4.30833,2.36667,1.44583,0.508333,-0.1875,0.0416667,-0.320833,-0.0333333,1.34167,5.6125,6.79167,7.38333,4.82083,3.13333,2.77083,2.6125,0.591667,-1.375,-1.92917,-2.47083,2.94583,7.09583,8.625,9.39583,7.29167,4.00417,3.3,-0.404167,-0.979167,-2.15833,1.06667,5.4,6.125,7.79167,7.0375,5.12917,4.24583,4.1,1.3125,0.829167,0.108333,-0.691667,2.50833,9.77917,11.3833,12.725,10.7083,7.96667,8,1.49167,2.4375,5.52917,9.33333,10.65,11.1667,10.2875,7.22917,5.03333,5.1,2.14167,1.175,0.283333,0.3125,3.22917,7.4,11.3333,12.7458,11.1,8.61667,8.4,7.7125,3.81667,5.47083,6.1375,6.72083,6.94167,10.2583,11.325,11.5458,10.9,9.32917,5.14583,-3.2625,5.85,4.80833,5.44583,8.35417,11.5417,12.2875,12.9792,12.4333,10.7417,9.7
15.20 0.00 4.89 15.20
+7.36
1.48857,-0.34,-1.65429,-0.894286,3.43143,5.00857,4.25429,3.24,2.57143,2.70857,1.91714,2.44286,2.62857,2.81143,2.95143,2.74857,2.58857,3.39429,3.76857,4.96,4.79714,5.28571,4.54571,2.85429,1.55429,2.13143,1.94286,1.51143,0.665714,5.88571,4.64,5.07429,-2.20857,-2.64286,-3.14571,-2.93429,2.90857,4.10857,2.76,1.17143,-0.0514286,-0.0657143,-0.157143,1.94,6.58857,7.23429,3.70857,2.76571,2.08857,-1.36286,-2.45143,1.73429,7.80286,9.05714,6.58,3.37143,-0.0685714,-1.84571,1.15143,5.89429,7.61714,6.14571,4.42571,3.37143,0.674286,-0.114286,1.06,10.1857,11.8686,10.5429,7.93429,2.68286,3.73714,8.86857,10.6171,10.6286,6.5,4.99714,2.01429,0.625714,0.648571,5.53714,11.2029,12.2143,8.86571,8.4,4.60571,5.73714,6.53143,7.76286,11.1314,11.52,9.88286,3.78,1.66571,4.93714,6.51429,11.14,12.6229,12.5486,10.3629,9.7
15.20 0.00 4.24 15.20
-2.52
7.02738,8.59881,16.156,10.4762,9.16548,14.8429,12.8417,11.206,10.9083,9.725,5.90476,4.06786,7.93333,2.59167,1.92143,6.40476,4.90119,0.238095,0.184524,4.90119,3.13452,4.60238,5.68929,6.63929,5.28333,5.21786,6.85595,4.22857,2.58571,7.10833,6.44405,2.46786,4.6381,7.8881,5.75833,2.82738,6.29524,4.50119,0.504762,3.40357,3.9631,1.25833,0.725,5.74881,-1.3381,-2.51786,5.12024,2.6619,-2.51786,2.11548,4.88571,-1.16667,-2.9869,7.6881,1.91786,0.163095,3.53333,4.65238,0.672619,-0.429762,4.42619,2.88095,2.4,2.62857,2.73571,3.30833,4.90833,4.50238,1.8631,1.35,4.65119,1.02262,-3.06667,2.64881,1.62857,-0.180952,4.33929,4.53452,0.708333,0.954762,8.23571,1.59524,1.31071,6.72143,3.2381,0.35,10.6929,7.27381,5.7131,10.044,4.19167,0.955952,9.97976,9.05476,5.3119,8.66548,10.6202,2.66548,8.28095,12.3048,9.85926
20.70 0.00 4.57 20.70
-14.42
20.6062,18.5342,14.1747,14.6416,15.4689,12.0012,12.8786,14.8206,15.7428,16.4471,15.2051,16.4735,16.2572,19.344,15.9249,13.1019,17.2588,18.328,15.6891,12.977,14.4693,14.8677,14.2463,13.9673,14.3576,14.6607,14.7595,16.6739,14.2218,13.8506,13.8416,14.1035,9.38249,8.21984,6.66926,6.58171,8.39844,10.4556,12.0786,13.2362,14.8144,13.0436,12.3946,11.6918,10.9576,8.29183,4.97237,7.01829,3.09105,4.80545,5.98794,7.18327,6.44319,5.17938,8.4607,8.16031,9.72996,7.42179,7.76148,12.6436,10.1436,10.614,13.5751,14.1062,12.6521,11.6638,9.32685,9.07315,11.6681,12.7844,8.02607,4.55953,3.91946,2.34825,5.21323,5.79844,4.56693,4.54708,5.6677,3.8607,2.80078,1.60428,1.73346,1.57471,1.36809,2.20195,1.45214,3.03735,3.30428,3.22412,1.3677,0.942802,3.21984,3.44514,3.63424,5.96732,6.54358,6.6428,8.22802,7.82062,9.7
27.90 0.00 9.69 27.90

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter