Temperatura aparent trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
°C
Màx
°C
Mín
°C
Mitja
°C
Rang
°C
+0.36
6.2,6.8,6.7,5.9,5.9,6.2,7.8,6.3,6.8,6.2,6.8
7.80 5.90 6.51 1.90
+8.03
0.6,0.5,0.7,0.8,0.9,1.0,0.6,0.4,0.8,0.4,1.1,1.9,1.9,3.1,3.3,3.5,3.4,3.5,4.2,3.3,3.6,4.5,5.4,6.0,6.2,6.8,6.7,5.9,5.9,6.2,7.8,6.3,6.8,6.2,6.8
7.80 0.40 3.63 7.40
+5.57
0.2,0.1,0.9,1.1,0.7,1.4,1.5,2.1,2.3,2.4,1.7,2.1,2.1,2.1,1.4,0.8,0.9,0.7,1.0,1.3,1.3,0.7,1.0,0.9,0.5,0.5,0.8,0.6,0.7,0.7,0.9,0.8,0.9,1.1,1.0,0.8,0.6,0.5,0.7,0.8,0.9,1.0,0.6,0.4,0.8,0.4,1.1,1.9,1.9,3.1,3.3,3.5,3.4,3.5,4.2,3.3,3.6,4.5,5.4,6.0,6.2,6.8,6.7,5.9,5.9,6.2,7.8,6.3,6.8,6.2,6.8
7.80 0.10 2.35 7.70
+0.76
3.8,3.8,3.8,3.8,3.7,3.3,3.4,3.7,3.7,3.6,3.9,3.8,3.4,3.1,3,3,3.1,3,3,2.8,2.7,2.7,2.6,2.4,2.6,2.6,2.4,2.3,1.9,2,2,1.7,2.1,2.3,2.2,2.3,2.1,2.4,2.3,1.8,1.6,1.9,2.6,2.6,3,3.1,1.8,1.5,1.8,1.2,0.6,1.1,1.3,1.6,1.7,1,1.3,1.6,1.9,2,1.4,0.8,1.2,1.6,2.2,2.1,1.7,2.1,2,1.1,0.2,0.1,0.2,0.1,0.9,1.1,0.7,1.4,1.5,2.1,2.3,2.4,1.7,2.1,2.1,2.1,1.4,0.8,0.9,0.7,1,1.3,1.3,0.7,1,0.9,0.5,0.5,0.8,0.6,0.7,0.7,0.9,0.8,0.9,1.1,1,0.8,0.6,0.5,0.7,0.8,0.9,1,0.6,0.4,0.8,0.4,1.1,1.9,1.9,3.1,3.3,3.5,3.4,3.5,4.2,3.3,3.6,4.5,5.4,6,6.2,6.8,6.7,5.9,5.9,6.2,7.8,6.3,6.8,6.2,6.8
7.80 0.10 2.33 7.70
-9.56
7.05,6.85,6.7,6.95,7.7,6.65,7.15,7.7,8.05,8.25,8.35,7.8,8.05,8.3,9,9.25,8.8,9.35,9.65,9.15,9.9,10.5,10.75,10.9,10.7,10.6,10.85,11.25,11.65,11.55,11.15,11,10.6,10.35,10.6,10.65,10.75,10.7,10.75,10.55,9.95,9.95,10,9.8,9.3,9.15,9.2,8.25,8.05,7.45,7.5,7.25,7.3,6.7,6.15,5.55,5.8,5.85,5.5,6.15,5.35,2.3,5.25,5.35,4.6,4.3,4.45,4.6,4.45,4.4,4,3.8,3.75,3.35,3.7,3.75,3.6,3.05,3.05,3,2.75,2.65,2.5,2.5,2.1,2,1.9,2.25,2.2,2.35,1.7,2.25,2.8,2.45,1.65,0.9,1.2,1.65,1.15,1.75,1.7,1,1.9,1.9,2.05,0.65,0.15,0.5,0.9,1.45,2.2,2.05,2.1,1.75,0.85,0.85,1.3,0.85,0.7,0.65,0.65,0.8,0.85,1.05,0.7,0.6,0.85,0.8,0.6,0.75,1.9,3.2,3.45,3.85,3.45,4.95,6.1,6.75,5.9,7,6.55,6.5
11.70 -0.10 5.25 11.80
-3.77
7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,8.24,8.96,8.78,7.44,7.04,7.28,6.32,5.76,5.06,5.32,4.64,5.08,4.04,4.54,5.26,3.88,3.4,3.24,3.02,3.02,3.34,3.84,3.08,2.64,2.36,2.76,2.54,2.34,2.66,1.96,2.86,3.12,3.08,2.34,3.08,3.2,3.02,3.32,3.24,4.66,5.88,6.36,6.78,7.16,7.6,8.2,7.96,9,9.24,9.5,10.68,10.7,11.16,11.42,10.7,10.58,10.72,10.36,9.96,9.32,8.6,7.58,7.18,6,5.74,5.72,4.16,4.56,4.58,4.18,3.68,3.66,3.26,2.92,2.58,2.12,2.12,2.04,2.64,1.38,1.34,1.64,1.58,1.42,0.48,1.6,2.08,0.96,1.04,0.62,0.88,0.72,0.74,1.22,3.36,4.2,6.32,6.6,6.5
11.70 -0.10 5.21 11.80
-8.69
11.8125,11.6125,12.175,13.075,13.4,13.6625,13.775,12.7125,13.4625,13.1875,13.125,12.575,12.1,10.9375,10.625,10.4,10.425,9.7875,9.625,8.475,8.425,7.6625,7.975,6.8875,6.0375,4.9,6.875,7.55,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,8.4625,8.6875,7.2875,7.0375,5.9125,5.1625,4.8375,4.525,4.625,4.4875,3.275,3.1875,3.05,3.6875,2.7875,2.5375,2.5125,2.5,2.1375,3.1875,2.9,2.7125,3.25,3.2,4.15,5.8875,6.8875,7.3,8.1125,8.65,9.2375,10.5125,10.85,11.3375,10.55,10.6875,9.925,8.975,7.5625,6.425,5.825,4.5625,4.4875,4.1625,3.6375,3.175,2.6,2.0625,2.125,1.95,1.4375,1.625,0.8375,1.65,1.3875,0.875,0.8375,0.7375,1.6125,3.925,6.4375,6.525
14.60 -0.10 6.74 14.70
-3.65
9.81667,11.5667,12.8778,14.1611,10.4111,7.83889,5.81667,4.57778,4.05556,3.7,4.20556,3.77778,3.41111,3.35556,5.33333,8.25556,8.63889,9.49444,11.4167,11.2222,9.38333,8.51111,9.38333,9.32778,9.22778,8.94444,8.81667,8.92778,8.05556,7.13333,6.98333,8.05556,10.2778,11.5667,11.3444,11.4778,10.3556,8.51111,5.73333,3.17778,3.61111,3.2,0.827778,2.67222,8.45556,6.36667,5.40556,4.56667,3.57778,3.55556,4.05556,4.6,4.73333,6.93333,8.58333,10.7722,11.8944,13.2333,13.6222,13.1556,12.9389,11.6333,10.45,10.0389,8.68333,7.89444,6.36111,6.32778,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,7.4,8.40556,7.22778,5.51111,4.57222,4.17778,3.1,3.08889,2.56667,2.58333,2.85556,3.2,5.67222,7.5,8.81667,10.7889,10.8167,9.85,7.13333,5.12778,4.12222,3.11667,2.13889,1.69444,1.16667,1.40556,0.772222,3.13889,6.54
14.90 -0.80 7.06 15.70
+1.04
8.38889,10.0852,9.30741,7.08519,4.27778,2.40741,2.09259,3.00741,1.88889,2.23704,3.32963,5.58148,5.84815,3.62963,3.2963,2.84815,3.12222,2.57778,1.70741,1.81111,2.88889,7.12222,10.1741,11.7,10.2741,6.65185,4.43333,3.85556,2.38889,2.57778,4.2037,6.6037,10.4111,12.8,12.937,8.13333,5.27037,4.12593,3.88889,3.9037,3.4037,4.98889,8.38889,9.40741,11.6519,9.52963,8.87407,9.33333,9.14074,8.83704,8.64444,7.25926,7.1963,10.0111,11.5481,11.3704,9.71111,6.11481,3.41852,3.14815,0.340741,7.9963,6.03704,4.61852,3.62222,3.92963,4.48519,6.55926,9.42593,11.8111,13.4111,13.2593,12.5556,10.5519,9.56296,8.02593,5.91111,7.45185,7.4,7.4,7.4,7.4,7.65185,7.60741,5.16296,4.11111,3.27778,2.53704,2.68889,3.17778,6.36667,8.72222,10.9111,9.93704,6.44074,4.14444,2.68519,1.74815,1.39259,0.807407,4.64231
14.90 -0.80 6.38 15.70
-3.69
13.4921,12.8605,12.6395,12.0053,10.7526,9.74211,9.60263,11.7,13.1895,12.5632,10.1763,8.56842,7.66842,7.69474,8.95789,11.3789,12.6447,10.2605,8.27632,6.55789,6.63684,5.16579,7.31053,9.89474,10.1211,8.22632,5.80263,3.59211,3.37632,5.83684,8.24211,10.0658,7.86842,4.38421,2.48158,2.43684,1.74737,2.98684,5.50789,4.95789,3.20789,3.02368,2.75263,1.77895,2.06316,6.63947,10.6132,11.1211,6.30789,4.08421,2.48947,3.24474,5.87895,10.8447,13.4711,8.17895,4.75263,3.89211,3.70526,4.04474,8.33158,10.4737,10.1079,9.04211,9.2,8.85789,8.11053,7.13158,10.6026,11.4605,9.43947,4.33421,3.19211,3.08158,6.67368,4.48421,3.54474,4.61842,7.52368,11.3579,13.3632,13.0474,10.7342,8.77895,6.48421,7.43684,7.4,7.4,7.4,7.69737,4.93421,3.49737,2.55263,2.93158,5.75263,9.44737,10.4658,6.16053,3.51053,1.83158,1.14211,3.26316,6.8
15.10 -0.80 7.22 15.90
-8.77
14.263,9.25556,5.16173,12.7,15.9185,9.84691,7.97407,14.3395,14.7679,15.3346,15.7901,13.5963,11.6407,13.9012,18.5469,17.4914,14.0864,13.5012,17.8556,14.9654,15.4383,12.2222,14.7728,13.5173,10.5519,11.2741,13.6691,10.7741,7.70741,9.48272,9.4642,7.49877,10.7481,12.9469,8.25432,8.45062,13.8753,7.52716,5.3642,14.421,11.7852,6.37531,6.90247,13.9074,11.1938,11.0062,16.1395,12.4185,9.02963,12.9593,13.0963,10.9346,11.4926,13.0198,12.1926,9.7321,11.7951,11.9049,8.16173,8.38272,12.1272,8.59136,6.27654,7.4037,9.55679,5.03457,4.61111,9.20494,5.34938,2.39877,3.1963,4.65926,2.85432,1.94198,8.66667,8.12469,3.05309,6.08889,11.7827,4.80617,3.76049,9.20741,9.53333,9.0358,7.80864,11.137,4.9642,4.45432,4.16173,6.11481,12.4728,11.4568,7.30123,7.4,7.62099,4.60247,2.81235,7.74321,7.72099,2.19753,2.52381
21.00 -0.80 9.73 21.80
-21.55
28.0098,29.8492,27.5289,25.0309,25.6285,27.5887,28.1859,29.8875,29.7055,29.0633,26.0637,26.2305,24.7379,20.8176,20.1379,18.9781,20.4941,20.5719,21.35,25.1949,27.9117,24.7656,24.9387,24.05,23.4207,22.498,20.9781,21.8598,25.9352,23.4734,15.3691,18.6387,19.4367,18.3172,18.2852,18.6207,19.1527,17.141,17.7555,17.9168,17.9656,16.8699,18.9543,19.7363,19.2676,18.9953,19.882,21.6211,20.6164,19.0199,17.4879,14.8473,13.5902,15.9328,15.4535,15.1496,14.7773,15.2902,18.8512,20.1816,20.8465,19.125,16.4,16.4,16.4,11.7973,6.50703,9.86172,9.23359,11.5488,11.3496,14.9969,14.4328,15.2398,15.9453,13.3031,11.8184,9.05,10.3063,10.1414,9.36484,8.74102,12.4051,11.8227,12.082,11.7699,10.4922,9.49375,7.70391,6.37656,3.35938,4.17734,6.05078,6.74805,9.20195,6.97852,7.02344,9.19961,5.09961,5.64922,2.85833
35.30 -0.80 17.06 36.10

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter