Punt de rosada trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
°C
Màx
°C
Mín
°C
Mitja
°C
Rang
°C
-0.89
6.7,6.6,6.5,6.3,6.4,6.2,6.1,6.0,6.1,6.1,5.9,5.8
6.70 5.80 6.23 0.90
-3.89
9.4,9.2,9.1,9.0,9.1,9.1,8.9,8.7,8.5,8.4,8.4,8.3,8.0,8.1,8.0,7.7,7.5,7.5,7.4,7.2,7.1,7.0,6.9,6.7,6.7,6.6,6.5,6.3,6.4,6.2,6.1,6.0,6.1,6.1,5.9,5.8
9.40 5.80 7.50 3.60
-9.72
13.6,13.9,13.7,13.7,13.8,13.6,13.6,13.5,13.4,13.5,13.4,13.5,13.3,13.5,13.4,13.3,13.3,13.4,13.5,13.6,13.4,13.4,13.1,12.5,12.6,12.5,12.4,12.3,12.1,11.7,11.5,10.8,10.3,10.0,9.8,9.5,9.4,9.2,9.1,9.0,9.1,9.1,8.9,8.7,8.5,8.4,8.4,8.3,8.0,8.1,8.0,7.7,7.5,7.5,7.4,7.2,7.1,7.0,6.9,6.7,6.7,6.6,6.5,6.3,6.4,6.2,6.1,6.0,6.1,6.1,5.9,5.8
13.90 5.80 10.12 8.10
-4.47
11.2,11.2,11.1,11.3,11.4,11.5,11.3,11.4,11.1,10.8,10.7,10.7,10.8,10.8,11,11.1,10.9,10.7,10.6,10.6,10.7,10.6,10.6,10.8,10.8,10.6,10.6,10.7,10.9,11.2,11.2,11.5,11.9,12,12.2,12.2,12.3,12.4,12.4,12.4,12.6,12.8,12.7,12.7,12.6,12.7,12.6,12.6,12.6,12.6,12.6,12.6,12.8,12.9,13.1,13.3,13.2,12.9,12.9,12.9,13,13.1,13.4,13.4,13.5,13.5,13.5,13.4,13.6,13.8,13.5,13.5,13.6,13.9,13.7,13.7,13.8,13.6,13.6,13.5,13.4,13.5,13.4,13.5,13.3,13.5,13.4,13.3,13.3,13.4,13.5,13.6,13.4,13.4,13.1,12.5,12.6,12.5,12.4,12.3,12.1,11.7,11.5,10.8,10.3,10,9.8,9.5,9.4,9.2,9.1,9,9.1,9.1,8.9,8.7,8.5,8.4,8.4,8.3,8,8.1,8,7.7,7.5,7.5,7.4,7.2,7.1,7,6.9,6.7,6.7,6.6,6.5,6.3,6.4,6.2,6.1,6,6.1,6.1,5.9,5.8
13.90 5.80 11.07 8.10
-2.00
10.55,10.7,10.9,10.95,10.9,11.05,11.2,11.4,11.4,11.2,11.2,11.35,11.4,11.45,11.4,11.4,11.5,11.6,11.65,11.65,11.95,12.05,12.05,12.2,12.1,12.2,12.1,12.1,12.25,12.4,12.4,12.35,12.5,12.25,12.2,12.25,12.3,12.25,12.2,12.1,11.95,11.85,11.85,11.85,11.85,11.9,11.9,11.8,11.8,11.7,11.8,11.9,11.85,11.85,11.8,11.9,11.9,11.9,11.75,11.65,11.65,11.7,11.5,11.6,11.7,11.85,11.8,11.7,11.7,11.5,11.6,11.4,11.2,11.2,11.45,11.35,10.95,10.7,10.8,11.05,10.8,10.6,10.65,10.7,10.7,10.65,11.05,11.35,11.95,12.2,12.35,12.4,12.7,12.7,12.65,12.6,12.6,12.6,12.85,13.2,13.05,12.9,13.05,13.4,13.5,13.45,13.7,13.5,13.75,13.7,13.7,13.55,13.45,13.45,13.4,13.35,13.35,13.55,13.4,12.8,12.55,12.35,11.9,11.15,10.15,9.65,9.3,9.05,9.1,8.8,8.45,8.35,8.05,7.85,7.5,7.3,7.05,6.8,6.65,6.4,6.3,6.05,6.1,5.85
13.90 5.80 11.40 8.10
+3.27
10.26,10.26,10.3,10.22,9.8,9.94,9.94,9.84,9.58,9.62,9.14,8.9,8.82,8.96,8.62,8.36,8.36,7.9,7.66,7.56,7.64,8.16,8.28,8.04,7.64,7.6,7.12,7.34,6.84,7.34,7.54,7.76,7.38,7.58,7.72,7.78,8,8.78,9.72,9.32,9.68,10.52,10.82,10.92,10.72,10.64,10.44,9.9,9.6,9.46,9.12,9.26,9.48,10.2,10.4,11.3,10.82,10.56,10.82,10.98,11.32,11.24,11.4,11.4,11.56,11.78,12.08,12.16,12.1,12.4,12.38,12.24,12.26,12.06,11.84,11.88,11.84,11.76,11.88,11.84,11.88,11.66,11.58,11.76,11.74,11.58,11.26,11.38,10.82,10.9,10.62,10.7,11.34,12.22,12.58,12.64,12.64,13.08,13.06,13.46,13.6,13.74,13.48,13.4,13.44,12.82,12,10.08,9.16,8.72,8.16,7.46,6.88,6.4,6.04,5.8
13.90 5.80 10.23 8.10
+4.62
8.2375,8.3375,7.8,7.225,6.6125,6.5125,6.5125,6.225,6.05,6.125,5.9125,6.0125,5.85,6.1375,6.3625,7.025,6.95,7.2125,7.4,7.825,8.35,8.85,9.2375,9.4125,9.925,10.1375,10.3375,10.5375,10.7125,10.725,10.7,10.7125,10.6,10.5625,10.475,10.3125,10.2375,10.3125,10,9.9125,9.8875,9.5875,9.2625,8.825,8.9,8.425,8.15,7.7375,7.6,8.175,8.0875,7.5125,7.3875,7.05,7.3375,7.7,7.45,7.7125,7.85,8.9375,9.475,9.95,10.8,10.825,10.675,10.025,9.575,9.175,9.375,10.175,10.9625,10.725,10.775,11.1375,11.2875,11.4125,11.6,12.0625,12.125,12.35,12.3,12.2125,11.875,11.8625,11.8,11.85,11.8,11.6125,11.7625,11.55,11.3,10.875,10.6875,10.9375,12.225,12.6625,12.8125,13.1,13.5375,13.675,13.4125,13.275,11.9875,9.5375,8.675,7.675,6.725,6.075
13.90 5.70 9.58 8.20
+7.62
3.495,3.685,4.25,4.07,3.295,2.645,2.26,1.89,2.06,3.7,5.02,7.035,8.26,8.73,8.62,8.72,8.46,5.18,3.815,3.49,3.39,3.41,3.325,4.205,7.07,6.975,7.35,7.89,8.045,7.445,6.38,5.535,5.155,5.275,4.12,3.76,3.88,4.25,4.905,5.81,4.795,4.41,3.87,5.475,6.97,7.32,6.64,6.455,6.555,6.485,6.22,5.915,6.26,6.845,6.54,6.415,7.09,8.005,7.955,6.64,6.29,6.04,5.975,6.58,7.14,7.955,9.095,9.93,10.485,10.72,10.645,10.42,10.26,9.88,9.31,8.69,7.87,8.03,7.425,7.37,7.615,8.955,10.485,10.425,9.36,10.345,10.795,11.34,11.895,12.28,12.01,11.83,11.72,11.49,10.76,12.195,13.06,13.555,12.085,8.375,6.4
13.90 1.60 7.24 12.30
+11.59
5.51786,5.09643,4.11429,3.58571,2.94286,2.66429,3.02143,0.675,-1.49643,-2.38929,-1.425,-0.678571,-0.807143,-1.375,-1.77143,-2.15714,-1.18571,0.410714,0.575,0.0285714,-0.357143,-0.0964286,0.389286,0.239286,0.0428571,0.307143,1.00714,2.06071,2.625,2.68929,3.025,3.575,4.12857,3.89286,2.92143,2.22143,1.86786,3.325,5.3,7.99643,8.71429,8.56786,8.59643,4.81429,3.62143,3.375,3.36071,3.98214,7.03929,7.14643,7.89643,7.83214,6.625,5.42857,5.31786,4.14643,3.8,4.14643,5.13929,5.23214,4.4,4.45,6.66071,7.23214,6.43214,6.56429,6.37143,5.96429,6.46786,6.65714,6.45,7.46786,8.03571,6.60357,6.08929,6,6.83929,7.76786,9.26429,10.2893,10.7036,10.5786,10.275,9.79643,8.92143,7.90714,7.875,7.33929,7.79643,9.96786,10.3786,9.57143,10.8429,11.4143,12.2071,12.0179,11.7964,11.5393,11.0107,12.7893,13.5286,10.5,6.825
13.90 0.00 5.33 13.90
+1.69
10.775,9.635,9.11,8.9675,9.0775,8.4575,9.54,10.295,10.3775,7.02,6.2325,6.2575,8.505,9.6025,11.6525,10.595,8.2175,6.4475,5.37,8.91,10.4525,10.34,9.4525,9.6175,9.9825,8.1875,6.81,5.0025,5.0025,5.3825,4.225,3.3575,2.695,2.5375,-0.725,-2.2875,-1.015,-0.81,-1.5075,-2.075,-0.81,0.6,0.0075,-0.255,0.33,0.1125,0.2625,1.2475,2.4525,2.74,3.325,4.0425,3.5525,2.3425,2.11,4.635,7.8975,8.67,8.47,4.1375,3.405,3.3925,5.9775,7.2475,7.9725,6.7325,5.34,4.48,3.8475,4.71,5.255,4.1175,6.5075,6.885,6.5175,6.255,6.2225,6.6225,6.875,7.91,6.3825,6.0075,6.99,8.735,10.33,10.66,10.2675,9.495,8.1625,7.6425,7.61,9.9975,9.765,10.755,11.6975,12.12,11.765,11.07,12.8675,12.3775,7.2875
13.90 0.00 6.27 13.90
+0.27
9.35465,10.1744,12.3988,5.5686,1.53372,2.80814,3.04419,2.13023,3.73372,8.62326,9.83953,4.3314,4.31279,4.50698,4.40349,4.75698,5.42209,7.33488,4.35581,2.83837,1.89767,1.96047,3.15233,4.9,5.47209,7.21163,8.4407,7.47674,6.7186,6.22093,6.77209,6.9314,9.13023,11.1663,11.1151,11.7128,12.893,10.8081,10.2535,12.45,12.4012,11.5151,12.1035,10.8965,9.47907,11.9198,13.1721,12.6221,11.886,12.4709,11.7081,10.6302,10.4651,10.4163,9.06279,8.73372,10.1012,7.93488,6.78256,10.1977,9.74651,5.98837,9.88953,9.77791,9.02674,6.97674,5.16279,3.90465,2.50116,-1.62093,-0.916279,-1.77209,0.318605,-0.0418605,0.203488,1.9407,3.15,3.53837,2.70465,7.78605,6.61744,3.42326,6.83256,6.96512,4.54884,4.76047,5.06628,6.76977,6.27791,6.91047,6.8093,7.07791,10.2523,10.0326,7.94535,8.97558,10.3895,11.9791,11.6663,10.7256,5.8
14.20 0.00 7.15 14.20
-12.73
18.8359,16.139,10.9054,12.0618,17.21,16.5077,14.9174,14.8911,16.6865,16.795,15.8969,15.5193,18.8475,16.7969,17.0734,17.829,19.0359,19.9375,16.332,14.8405,16.8811,15.7324,13.327,10.5012,11.8317,14.8722,13.966,14.6571,15.2714,16.7127,17.0355,14.9162,15.539,16.4764,17.439,18.4351,17.061,17.9023,18.2023,18.0958,17.5452,16.3282,15.2463,15.0463,15.6737,15.3448,16.2413,15.5046,15.6741,15.2104,16.4707,16.6212,13.9911,12.2367,8.02239,5.48494,11.8058,12.0803,7.57066,10.2896,12.4467,6.83205,9.79537,11.0486,11.7432,7.26795,7.04556,10.5942,3.06795,3.15869,7.41815,4.40463,5.92432,2.75483,3.66409,7.18263,6.72857,8.06062,11.4965,11.2514,12.0961,10.5896,12.7517,11.9961,10.2483,9.40927,8.50077,8.37799,7.85946,3.01506,-1.2332,0.296139,2.9888,5.90927,6.01892,5.09575,6.72317,8.55907,8.88533,11.949,7.7375
22.70 0.00 12.16 22.70

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter