Punt de rosada trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
°C
Màx
°C
Mín
°C
Mitja
°C
Rang
°C
+1.74
1.4,1.8,2.3,2.6,2.8,2.8,3.1,3.0,2.7,2.6,3.2,3.7
3.70 1.40 2.67 2.30
+3.79
0.2,0.2,0.3,0.3,-0.1,-0.2,-0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.2,-0.2,0.2,0.2,0.4,0.8,0.8,1.3,1.1,1.4,1.3,1.3,1.7,1.4,1.8,2.3,2.6,2.8,2.8,3.1,3.0,2.7,2.6,3.2,3.7
3.70 -0.20 1.22 3.90
+2.12
1.2,0.8,0.1,-0.3,-0.4,-0.3,-0.1,0.4,0.5,0.5,0.7,0.9,1.1,1.2,1.1,1.0,1.2,0.9,1.1,0.5,0.1,-0.2,-0.2,0.2,0.3,0.3,0.0,-0.1,-0.1,-0.2,-0.2,-0.1,-0.2,-0.1,0.2,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3,-0.1,-0.2,-0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.2,-0.2,0.2,0.2,0.4,0.8,0.8,1.3,1.1,1.4,1.3,1.3,1.7,1.4,1.8,2.3,2.6,2.8,2.8,3.1,3.0,2.7,2.6,3.2,3.7
3.70 -0.40 0.77 4.10
+0.60
0.7,0.7,0.8,0.8,0.9,0.7,0.8,0.8,0.9,0.9,0.9,0.9,1,1,1,1,0.8,0.6,0.7,0.7,0.9,0.9,0.9,0.8,0.7,0.8,0.7,0.6,0.7,0.8,0.8,0.6,0.4,0.2,0.4,0.4,0.4,0.6,0.7,0.6,0.7,0.6,0.6,0.5,0.2,0.3,0.6,1,1.2,1.4,1.3,0.3,0.2,0.4,0.3,-0.1,0.2,0.3,0.5,0.6,0.3,0.3,0.5,0.7,0.7,0.4,0.1,0.5,1,1.1,0.9,1.2,1.2,0.8,0.1,-0.3,-0.4,-0.3,-0.1,0.4,0.5,0.5,0.7,0.9,1.1,1.2,1.1,1,1.2,0.9,1.1,0.5,0.1,-0.2,-0.2,0.2,0.3,0.3,0,-0.1,-0.1,-0.2,-0.2,-0.1,-0.2,-0.1,0.2,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3,-0.1,-0.2,-0.1,0.1,0.2,0.2,0.2,0.2,-0.2,0.2,0.2,0.4,0.8,0.8,1.3,1.1,1.4,1.3,1.3,1.7,1.4,1.8,2.3,2.6,2.8,2.8,3.1,3,2.7,2.6,3.2,3.7
3.70 -0.40 0.72 4.10
+1.47
-0.35,-0.6,-0.55,-0.5,-0.45,-0.5,-0.45,-0.3,-0.35,-0.45,-0.6,-0.45,-0.3,-0.45,-0.4,-0.35,-0.1,-0.3,-0.65,-0.6,-0.7,-0.6,-0.55,-0.5,-0.7,-0.85,-1.05,-1.1,-0.65,-0.85,-0.75,-0.7,-0.5,-0.35,-0.4,-0.2,-0.1,0.05,0.3,0.4,0.65,0.8,0.9,0.75,0.9,1.05,1.15,1.4,1.55,1.65,1.25,1.35,1.8,1.8,1.9,1.7,1.55,1.35,1.45,1.35,1.15,1.2,1.15,0.9,-1.65,0.7,0.95,0.85,0.8,0.9,0.75,0.75,0.85,0.75,0.85,0.9,0.95,1,0.9,0.65,0.8,0.9,0.75,0.75,0.65,0.8,0.5,0.3,0.4,0.65,0.65,0.6,0.35,0.45,1.1,1.35,0.25,0.35,0.05,0.4,0.45,0.4,0.7,0.25,0.75,1,1.2,0.45,-0.35,-0.2,0.45,0.6,1,1.15,1.1,1,0.3,-0.2,0.25,0.15,-0.1,-0.2,-0.15,0.05,0.15,0.25,0.1,-0.15,0.15,0.2,0,0.2,0.6,1.05,1.25,1.3,1.55,2.05,2.7,2.95,2.85,2.9,3.7
3.70 0.00 0.47 3.70
+0.44
2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,0.6,0.72,0.56,-3,-3.4,-2.4,-0.6,-0.76,-4.02,-3.7,-3.82,-3.96,-3.58,-3.04,-2.18,-2.24,-1.34,-1.08,-1.06,-1.14,-1.24,-1.3,-1.24,-1.14,-1.28,-1.3,-1.12,-1,-1,-0.92,-0.9,-1.1,-1.12,-1.26,-1.06,-0.84,-0.64,-0.44,-0.26,-0.18,-0.24,-0.54,-0.5,-0.36,-0.5,-0.4,-0.38,-0.28,-0.66,-0.54,-0.74,-0.98,-0.78,-0.56,-0.3,0.04,0.48,0.82,0.94,1.32,1.48,1.64,1.78,1.46,1.28,1.14,-0.22,0.88,0.82,0.78,0.86,0.98,0.74,0.82,0.72,0.4,0.6,0.44,1.1,0.22,0.38,0.52,0.72,0.6,0.02,0.88,1.06,0.08,0.08,-0.16,0.2,-5.55112E-18,0.12,0.48,1.28,1.96,2.88,3.16667
3.70 0.00 0.09 3.70
-6.52
6.4375,6.525,6.2875,6.4375,6.4125,6.6375,6.5375,6.7,6.7875,6.9125,7.075,7.2,6.925,6.5,5.375,4.4625,4.325,4.475,4.6125,4.375,4.125,3.875,3.6125,3.45,3.0625,2.8,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,1.9375,0.5625,-1.225,-3.325,-1.0875,-1.975,-3.7625,-3.95,-3.4125,-2.5625,-1.9375,-1.125,-1.0875,-1.2375,-1.2625,-1.1875,-1.3,-1.025,-1,-0.9,-1.0875,-1.2375,-0.95,-0.625,-0.3,-0.175,-0.5,-0.425,-0.4625,-0.375,-0.4125,-0.5875,-0.925,-0.7375,-0.3625,0.1625,0.775,1.125,1.45,1.8,1.425,1.1,0.2125,0.8,0.8375,0.875,0.8,0.5625,0.575,0.8125,0.2625,0.45,0.85,0.125,1.0625,0.125,-0.1,0.0875,0.1375,1.05,2.3125,3.04
7.30 0.00 1.61 7.30
-6.02
4.58889,5.51111,6.55,6.67778,7.03889,6.23889,4.86111,3.85556,3.47222,3.17778,3.67222,3.22222,2.98333,3.06111,3.18889,4.95556,5.38333,5.56667,5.80556,5.42222,5.36111,7.34444,7.37222,7.43889,7.63889,7.72222,7.52778,7.20556,6.94444,6.26111,5.8,5.66667,5.5,4.91111,3.81111,1.95556,2.72222,-0.3,-6.12222,-3.51667,-4.1,-1.95556,-2.18889,-2.52222,2.77222,3.08333,2.73889,2.53889,2.34444,2.25,2.54444,3.16111,4.06667,5.33889,5.80556,6.25,6.43333,6.41111,6.59444,6.78889,7.08889,6.76111,4.85,4.47778,4.33333,3.77778,3.22778,2.57778,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,1.56111,-1.91667,-1.81111,-3.78889,-2.56111,-1.12778,-1.23889,-1.21667,-0.95,-1.14444,-0.744444,-0.272222,-0.461111,-0.4,-0.744444,-0.422222,0.766667,1.6,0.938889,0.811111,0.855556,0.588889,0.527778,0.466667,0.627778,0.0111111,0.7,2.78182
7.90 0.00 2.84 7.90
-1.34
4.52222,4.21111,4.06667,2.51481,1.83704,1.25185,0.607407,0.4,0.211111,0.148148,0.414815,1.14444,1,1.06296,1.38519,0.962963,0.911111,0.825926,0.474074,0.625926,0.522222,1.53704,1.85556,3.00741,4.41111,2.31111,1.51852,1.84074,1.55185,1.58148,2.44815,3.35556,4.92593,6.37778,6.88889,6.33704,4.44074,3.48889,3.43333,3.27407,3.04444,3.20741,5.17407,5.53704,5.73333,5.41852,7.4,7.42593,7.64074,7.58889,7.17037,6.33333,5.73333,5.52593,4.54815,2.31481,2.9037,-5.73704,-3.82593,-2.45185,-2.3963,1.47407,2.95556,2.55185,2.33333,2.49259,3.32222,5.23333,5.98148,6.3963,6.50741,6.73704,7.04074,5.22222,4.48148,3.85926,2.96296,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.41481,-1.31481,-2.61111,-2.78148,-1.16667,-1.2,-1,-0.840741,-0.348148,-0.437037,-0.692593,0.581481,1.51481,0.677778,0.744444,0.537037,0.633333,0.0851852,1.58889
7.90 0.00 2.48 7.90
-7.17
8.3,10.2684,11.4684,11.0263,9.84211,8.56316,8.07105,10.2,11.0921,10.8026,8.18421,7.67632,7.10526,7.14737,7.98158,8.17368,7.84737,8.16053,6.35263,5.17895,4.87105,4.56316,4.67105,4.48947,4.57368,4.39474,4.09474,2.88421,2.34474,3.34474,4.37895,4.22632,3.16842,1.81053,0.992105,0.384211,0.271053,0.181579,1.08684,0.939474,1.38421,0.944737,0.868421,0.5,0.528947,1.41579,2.06053,4.15,2.21579,1.68947,1.60526,1.88421,3.11053,5.18158,6.71053,6.31579,3.98158,3.41842,3.18947,3.04737,5.06316,5.67632,5.51316,7.38158,7.57632,7.55,6.83158,5.79211,5.31053,3.05263,1.04474,-4.72632,-2.79474,-1.59474,3.05,2.50263,2.31579,3.41842,5.51842,6.33158,6.52368,6.98421,5.36316,4.3,3.15,2.5,2.5,2.5,2.5,-0.384211,-2.92105,-1.55526,-1.17368,-1.01053,-0.378947,-0.544737,0.0684211,1.25,0.828947,0.542105,0.439474,0.971053,3.45
12.60 0.00 3.85 12.60
-7.61
0.550617,2.68148,2.40123,3.88765,7.87531,7.26173,5.21111,4.51481,7.83333,9.43827,10.6395,11.679,10.0951,10.863,13.6185,13.2062,10.9951,10.5827,11.2704,10.4926,10.4543,9.11728,9.88148,10.7148,9.58272,8.43704,9.11111,7.86173,5.69383,8.4037,7.37407,5.65309,5.7284,7.27778,6.24815,4.68765,7.28765,6.05432,4.05185,7.85926,8.75062,5.51852,5.11852,8.78519,8.69136,7.51605,10.7086,10.2185,7.24568,8.51975,8.54198,7.75309,6.51235,9.70741,11.084,8.6358,10.0247,9.9,7.42099,7.58272,8.05062,6.8,4.88272,4.58642,4.4679,3.65556,2.8321,4.28395,2.21111,0.523457,0.450617,1.13951,0.961728,0.530864,1.75926,3.02222,1.63086,3.14568,6.45926,4.05309,3.1679,5.26173,6.50617,7.52099,6.09383,3.53704,-3.4679,0.167901,2.44321,4.43704,6.46543,5.88395,3.34444,2.5,1.88519,-2.40617,-1.10864,-0.482716,0.755556,0.623457,0.848438
14.50 0.00 5.99 14.50
-16.71
19.7582,20.8316,19.4945,18.3797,17.9594,19.7949,20.3332,21.3504,21.3059,19.5508,18.1293,16.8359,18.7031,12.1039,14.2406,13.0031,13.2977,14.1289,14.8207,17.3914,20.0688,16.5922,15.5555,16.4191,17.3898,16.2449,15.5656,16.352,18.7621,17.2996,12.9266,11.3262,13.2531,12.6277,12.7469,13.6516,13.9594,12.4711,12.0473,11.5051,11.1836,10.4332,13.4789,14.6645,13.9375,14.6746,15.5512,15.6918,15.3082,14.2293,12.3652,9.72305,8.53633,11.8602,12.018,10.0164,10.4824,10.918,13.7402,16.6559,15.7039,12.834,5.7,5.7,5.7,5.7875,4.5082,1.19805,1.30273,5.21445,5.66953,10.1973,11.4113,11.7047,10.6746,9.95156,8.78984,7.25781,6.22734,6.125,6.17812,6.49297,8.4168,9.1875,7.82813,9.67422,9.01797,7.29687,4.56211,3.32773,0.755859,1.06484,2.65742,4.52266,6.61172,0.773438,4.02227,4.22734,-0.413672,0.329687,0.895918
23.50 0.00 11.50 23.50

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter