Punt de rosada trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
°C
Màx
°C
Mín
°C
Mitja
°C
Rang
°C
-0.04
19.0,19.0,18.9,18.9,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,19.0,19.0,18.9
19.00 18.80 18.89 0.20
-2.89
20.8,20.9,21.1,21.1,21.0,21.0,21.0,21.0,21.1,21.0,20.8,20.6,20.2,20.1,19.8,19.6,19.5,19.5,19.5,19.4,19.3,19.2,19.1,19.1,19.0,19.0,18.9,18.9,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,19.0,19.0,18.9
21.10 18.80 19.79 2.30
-3.11
22.3,22.3,22.2,22.2,22.1,21.9,21.9,21.9,21.4,21.3,21.2,21.1,21.1,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.6,20.6,20.5,20.5,20.6,20.8,20.7,20.7,20.7,20.8,20.9,20.8,20.8,20.8,20.9,21.1,21.1,21.0,21.0,21.0,21.0,21.1,21.0,20.8,20.6,20.2,20.1,19.8,19.6,19.5,19.5,19.5,19.4,19.3,19.2,19.1,19.1,19.0,19.0,18.9,18.9,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,19.0,19.0,18.9
22.30 18.80 20.45 3.50
-3.31
21.1,21.4,21.7,21.8,21.6,20.9,21.2,21.5,22.4,22.6,22.4,22.3,21.8,21.9,22.3,22.2,22.3,22.3,22.2,22.3,22.2,22.3,22.3,22.4,22.3,22.4,22.6,23,22.9,22.6,22.6,22.7,22.7,22.5,22.3,22.4,22.3,22.2,22.4,22.4,22.3,22.3,22.3,22.4,22.5,22.3,22.2,22.1,22,22.2,22.1,22,21.9,21.9,21.9,21.8,21.8,22.3,22.5,22.4,22.4,22.4,22.4,22.3,22.3,22.3,22.3,22.3,22.2,22.2,22.3,22.3,22.3,22.3,22.2,22.2,22.1,21.9,21.9,21.9,21.4,21.3,21.2,21.1,21.1,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.8,20.6,20.6,20.5,20.5,20.6,20.8,20.7,20.7,20.7,20.8,20.9,20.8,20.8,20.8,20.9,21.1,21.1,21,21,21,21,21.1,21,20.8,20.6,20.2,20.1,19.8,19.6,19.5,19.5,19.5,19.4,19.3,19.2,19.1,19.1,19,19,18.9,18.9,18.8,18.8,18.8,18.8,18.8,19,19,18.9
23.00 18.80 21.33 4.20
+1.06
19.9,19.85,19.55,19.25,18.9,18.9,19.05,19,18.9,18.9,19,19,18.85,18.5,18.35,18.5,18.55,18.8,19.05,19.05,19.75,19.95,19.55,19.45,19.15,19.2,20.55,20.55,20,20,19.8,19.65,19.95,20.25,21,21.45,21.6,21.7,21.85,21.7,21.5,21.6,22.05,22.15,22.05,22.25,22.2,22.2,22.3,22.5,22.35,22.35,22.25,22.4,22.5,22.55,22.65,22.75,22.85,22.75,22.85,22.75,22.8,23,23,23.3,22.95,22.75,21.25,21.15,21.15,21.15,21.25,21.75,21.25,21.35,22.5,22.35,21.85,22.25,22.3,22.25,22.25,22.35,22.35,22.8,22.75,22.65,22.6,22.35,22.25,22.4,22.3,22.35,22.4,22.15,22.1,22.05,21.9,21.85,22.05,22.45,22.4,22.35,22.3,22.3,22.2,22.3,22.3,22.2,22,21.9,21.35,21.15,20.95,20.8,20.8,20.8,20.8,20.7,20.55,20.55,20.75,20.7,20.85,20.8,20.85,21.1,21,21,21.05,20.7,20.15,19.7,19.5,19.45,19.25,19.1,19,18.9,18.8,18.8,18.9,18.95
23.30 18.30 21.09 5.00
+4.82
15.38,15.56,15.32,15.02,14.7,15.24,15.1,15.18,15.36,16.32,16.68,16.48,16.98,19.02,20.1,21.02,20.22,19.58,21,20.06,16.06,16.64,17.56,18.62,19.42,19.16,19.76,19.82,19.58,20.4,20.46,20.04,20.06,18.94,18.72,18.74,20.38,21.14,20.92,20.84,20.42,21.12,21.48,21.38,21.4,20.84,20.74,20.5,20.2,20.52,20.2,19.98,20.32,20.28,19.88,20,19.66,19.78,19.5,18.92,18.98,18.96,18.74,18.44,18.86,19.54,19.56,19.38,20.4,19.84,20.02,21.28,21.76,21.54,22.06,22.16,22.24,22.42,22.32,22.54,22.78,22.82,22.84,23.1,22.2,21.16,21.42,21.52,22.2,22.26,22.3,22.64,22.62,22.32,22.34,22.22,22.02,22.06,22.38,22.28,22.28,22.06,21.38,20.86,20.8,20.6,20.7,20.82,21.02,20.98,20.06,19.44,19.08,18.84,18.9
23.30 12.70 20.03 10.60
+5.75
15.05,15.2,15.4875,16.0375,16.525,16.6875,17.675,16.9625,17.825,16.95,15.1,12.3125,18.0125,18.8875,18.7125,19.2125,19.5875,18.8125,18.8,18.5375,19.1125,18.5875,18.1375,18.3125,19.7875,20.0125,20.5625,18.95,18.6625,17.1125,16.975,16.6,16.65,15.4625,14.825,15.4375,15.425,15.3875,14.75,15.225,15.15,15.625,16.6625,16.6375,19,20.8,19.9625,20.575,18.45,16.3125,18.2875,19.25,19.7875,19.5625,20.325,20.225,19.6875,18.7125,19.4625,21.1125,20.8625,20.5875,21.4875,21.4,20.9125,20.5375,20.3375,20.2125,20.1875,20.1875,19.9375,19.6875,19.5125,18.9625,18.95,18.5,18.9875,19.625,19.9875,19.8375,20.8625,21.725,21.875,22.2125,22.3625,22.475,22.775,22.875,22.8,21.1375,21.5625,22.225,22.2875,22.6875,22.35,22.2625,21.95,22.375,22.275,21.9875,20.9875,20.75,20.6625,20.925,20.8375,19.5875,19,18.8714
23.30 10.70 19.16 12.60
+5.17
17.225,16.015,15.325,14.285,15.905,20.46,19.27,16.84,14.695,14.895,13.505,14.25,13.785,15.475,15.73,15.595,15.57,16.465,15.44,16.21,21.065,16.065,15.145,15.03,13.375,15.655,18.385,18.69,17.725,17.17,17.27,18.06,21.18,22.565,22.365,21.05,17.03,17.11,14.98,11.795,12.05,13.645,13.985,13.945,14.44,15.115,14.3,13.91,18.935,21.285,15.47,16.455,15.655,15.775,15.255,14.95,15.555,15.13,15.455,16.52,17.455,16.35,15.995,18.86,19.125,18.815,18.28,19.655,19.59,17.315,16.51,15.08,15.32,15.055,16.21,19.28,20.215,17.22,19.54,20.12,19.115,20.82,21.1,20.87,20.225,20.12,19.465,18.78,19.335,20.385,21.88,22.38,22.885,21.575,22.35,22.375,22.185,21.645,20.73,20.375,18.94
23.30 10.70 17.52 12.60
+2.00
17.3321,18.4464,18.1429,17.7964,17.4464,17.7036,17.8464,17.9643,17.4071,18,17.6679,17.8179,18.0571,17.6179,17.0607,19.1786,19.8143,19.3321,18.4714,17.9821,17.925,18.3071,19.1393,19.3964,18.4607,17.6286,14.0429,16.9143,17.55,16.875,18.2643,16.6179,15.4036,13.7964,19.6464,19.075,15.7321,14.7821,13.825,13.8893,15.3071,15.75,15.5357,16.3036,15.2821,20.4429,15.425,14.8964,13.9464,17.4143,18.625,17.4929,17.2036,18.5464,22.5214,22.2714,19.25,16.9571,13.8607,11.8607,13.5929,13.9786,14.3,15.0107,13.7071,18.9286,19.0107,15.7964,16.1036,15.1536,15.0143,15.4071,15.3821,16.8964,17.0393,16.1464,19.1464,18.8071,18.5536,19.8357,17.3893,15.725,15.3179,15.2929,18.0393,19.5571,18.4143,20.075,19.5821,21.0036,20.7964,20.2214,19.575,18.8714,19.9321,21.9,22.5929,21.9857,22.3821,22.2179,21.5607,20.7679,19.1227
23.30 10.70 17.64 12.60
+0.57
14.525,13.57,21.1475,22.0225,21.8475,19.675,16.85,15.8025,16.2775,17.5175,18.6425,19.735,21.4575,20.9725,19.8325,16.565,15.5125,17.8325,18.89,20.93,21.8425,14.545,15.5375,14.105,15.275,17.1775,16.6575,16.6425,16.7925,17.8525,18.295,17.5325,17.7225,17.9875,17.5175,17.845,17.6025,18.2275,17.405,18.4475,19.855,18.675,17.94,17.9825,19.13,18.7725,18.165,14.5525,17.865,17.0325,17.5225,15.545,15.68,19.5325,15.3825,14.21,14.0275,15.7975,15.53,15.6675,19.18,15.3925,14.0825,17.505,18.03,17.29,20.1825,22.3575,18.315,15.54,12.0575,13.9225,14.2975,14.4675,17.4125,17.655,16.3,15.215,15.385,15.38,17.165,16.265,19.0225,18.5775,19.5375,16.49,15.1875,15.9175,19.6325,18.82,19.7175,21.0875,20.4125,19.625,19.235,21.3625,22.6275,22.015,22.2375,21.03,19.55
23.60 10.70 17.71 12.90
+1.18
16.9663,13.6528,15.9528,15.4348,12.7404,16.7169,17.5079,17.5607,18.0079,17.427,17.9966,16.4,16.7719,17.7708,18.3258,18.8326,18.3427,15.3944,17.4124,17.1921,18.264,16.9944,16.2067,17.5112,18.8764,16.7798,15.2764,16.3472,16.4888,14.9079,15.4865,18.2303,17.8719,17.9292,18.9135,19.3022,18.0157,19.4573,19.1157,17.9213,19.8652,20.3966,19.0584,17.8506,14.9225,15.0135,19.182,20.4382,19.073,18.0528,19.5584,18.7034,16.5427,14.9742,15.2674,14.4303,21.8876,19.5022,16.1247,17.8494,20.7045,19.7348,16.4798,19.5618,17.9697,14.564,16.8427,16.6303,18.0157,17.6112,17.8112,17.8573,17.9764,19.1202,18.2213,19.0101,16.1382,17.1382,16.4157,16.109,14.6506,15.5843,17.091,16.4876,18.0022,20.7146,13.8438,14.3472,17.0404,15.6596,15.3629,17.0124,19.1022,16.6011,17.5045,19.3562,20.5831,19.7539,22.2809,21.6618,19.3231
23.60 10.00 17.52 13.60
+6.42
13.1061,10.9935,12.6958,11.7209,12.2308,11.8795,12.2065,13.0741,13.0331,12.6106,13.6814,14.2913,12.9297,12.2593,12.27,13.8498,12.338,14.9076,14.0817,13.9369,15.5392,16.4019,16.5608,12.7042,11.0297,15.1167,14.9791,11.857,11.4878,12.7259,13.2506,15.9593,10.6749,9.11293,13.6681,15.4437,15.4304,13.8791,13.7711,13.4175,15.5517,17.2106,17.5513,16.7966,15.3692,17.3004,15.3354,14.7118,17.3966,17.8605,19.2658,19.5551,18.7255,19.9586,16.665,17.3023,15.7738,15.5669,19.2848,17.6251,17.6555,15.9259,15.1388,16.7198,16.7973,16.7217,16.3551,14.7608,16.9875,17.7646,17.1612,18.2848,16.738,17.4202,17.7403,16.0361,15.6152,17.919,19.1395,18.6441,19.6236,15.889,19.7779,18.7513,15.5483,18.651,18.124,18.5719,16.6483,17.3384,17.735,18.7817,16.4711,15.9795,16.6833,16.9331,15.9236,17.5783,18.2422,21.0103,20.7143
23.60 3.30 15.71 20.30

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter