Wind gust trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
km/h
Màx
km/h
Mín
km/h
Mitja
km/h
Rang
km/h
+1.35
25.6,13.0,27.7,22.0,31.3,18.4,18.4,22.0,25.6,14.8,27.7,25.6
31.30 13.00 22.68 18.30
-1.71
27.7,29.5,31.3,25.6,22.0,18.4,14.8,25.6,20.2,14.8,16.6,22.0,29.5,29.5,22.0,20.2,22.0,23.8,18.4,20.2,18.4,23.8,20.2,22.0,25.6,13.0,27.7,22.0,31.3,18.4,18.4,22.0,25.6,14.8,27.7,25.6
31.30 13.00 22.52 18.30
+26.87
3.6,3.6,0.0,5.4,3.6,1.8,5.4,5.4,3.6,7.2,5.4,1.8,3.6,3.6,0.0,0.0,5.4,5.4,1.8,3.6,3.6,3.6,3.6,1.8,3.6,5.4,5.4,14.8,14.8,13.0,13.0,16.6,20.2,20.2,22.0,20.2,27.7,29.5,31.3,25.6,22.0,18.4,14.8,25.6,20.2,14.8,16.6,22.0,29.5,29.5,22.0,20.2,22.0,23.8,18.4,20.2,18.4,23.8,20.2,22.0,25.6,13.0,27.7,22.0,31.3,18.4,18.4,22.0,25.6,14.8,27.7,25.6
31.30 0.00 14.76 31.30
+23.32
0,3.6,3.6,0,0,0,0,0,0,3.6,3.6,1.8,0,3.6,1.8,0,0,3.6,3.6,3.6,1.8,1.8,3.6,1.8,3.6,0,0,0,3.6,1.8,1.8,0,1.8,5.4,1.8,3.6,9.4,7.2,7.2,9.4,11.2,11.2,11.2,13,13,13,7.2,9.4,9.4,11.2,9.4,11.2,9.4,9.4,7.2,7.2,7.2,7.2,11.2,9.4,7.2,9.4,9.4,11.2,5.4,7.2,9.4,7.2,3.6,3.6,5.4,3.6,3.6,3.6,0,5.4,3.6,1.8,5.4,5.4,3.6,7.2,5.4,1.8,3.6,3.6,0,0,5.4,5.4,1.8,3.6,3.6,3.6,3.6,1.8,3.6,5.4,5.4,14.8,14.8,13,13,16.6,20.2,20.2,22,20.2,27.7,29.5,31.3,25.6,22,18.4,14.8,25.6,20.2,14.8,16.6,22,29.5,29.5,22,20.2,22,23.8,18.4,20.2,18.4,23.8,20.2,22,25.6,13,27.7,22,31.3,18.4,18.4,22,25.6,14.8,27.7,25.6
31.30 0.00 10.01 31.30
-13.39
15.7,23.8,15.7,14.8,12.1,16.6,13.9,24.85,40.3,37.6,35.8,29.5,34,38.5,34.9,35.8,31.3,31.3,28.45,23.8,21.1,22.9,37.6,36.7,34,24.7,34,24.7,24.7,22,22.9,22,30.4,26.65,36.7,31.15,32.2,26.65,32.05,17.5,22.9,12.1,9.2,5.4,4.5,5.4,7.4,7.4,0,0,3.6,4.5,2.7,3.6,3.6,1.8,3.6,3.6,5.4,1.8,1.8,0.9,0,0,0.9,1.8,0,3.6,3.6,0,0,0,1.8,1.8,0,0,1.8,2.7,1.8,0.9,1.8,3.6,1.8,2.7,1.8,0,2.7,0.9,3.6,2.7,8.3,8.3,11.2,12.1,13,8.3,10.3,10.3,9.4,7.2,7.2,10.3,8.3,10.3,6.3,8.3,3.6,4.5,3.6,2.7,2.7,5.4,5.4,3.6,3.6,0,5.4,2.7,3.6,2.7,4.5,10.1,13.9,14.8,20.2,21.1,28.6,28.45,20.2,20.2,17.5,19.3,29.5,21.1,22.9,19.3,21.1,21.1,19.3,24.85,24.85,20.2,20.2,26.65
43.90 0.00 13.48 43.90
+13.92
1.08,0.72,0.36,1.44,0.72,3.6,0.36,1.08,1.8,0.36,1.44,1.44,0.36,0,2.16,0.36,0,0,0,0,0,1.44,2.16,2.88,3.24,0.36,2.88,1.8,1.08,0.36,2.16,0.36,1.8,0.72,0.72,2.52,2.52,1.8,1.08,0.72,1.44,1.44,2.16,3.24,2.52,3.24,5.48,13.64,30.88,30.52,27.58,27.22,20.56,16.96,14.44,19.18,6.12,15.16,18.4,14.8,22.84,38.14,33.46,35.62,31.3,23.08,31.54,30.82,28.24,23.08,25.72,33.04,31.24,21.28,9.6,5.04,5.92,1.44,3.96,2.52,3.96,2.52,0.36,1.08,2.16,0.72,1.44,0,1.8,1.8,2.88,1.08,1.8,5.48,10.04,11.12,10.12,7.64,9.32,8.08,3.96,2.88,5.4,1.8,3.96,3.6,12.2,19.84,27.22,18.76,23.92,20.92,22,22.48,21.7,25.6
43.90 0.00 9.20 43.90
+14.95
11.65,8.125,2.025,4.05,1.575,1.8,2.475,1.125,2.25,0.9,1.35,2.025,1.35,0.225,1.575,1.575,3.15,0.9,1.125,2.925,1.125,5.175,1.35,1.575,1.35,1.125,1.35,2.25,2.475,2.925,3.375,2.7,3.6,2.475,2.025,2.025,0.9,0.9,0.9,2.475,0.675,1.35,1.125,0.9,0.225,1.35,0,0,0,0.9,3.15,2.25,2.25,1.35,0.675,1.125,1.125,1.125,2.25,1.8,1.125,1.575,2.025,2.925,3.15,11.05,31.9375,27.3625,23.65,16.375,17.7625,9.375,17.5,16.8625,35.8,35.8,28.7125,29.575,29.35,22.9,31.225,27.1,12.4,6.175,2.025,2.925,3.6,0.675,1.575,0.9,0.9,1.8,2.475,1.35,5.725,11.15,9.3,9.025,5.675,3.6,3.15,3.6,10.825,24.5875,19.3,23.2,21.5875,22.975
43.90 0.00 6.96 43.90
+5.41
9.71,10.16,9.17,3.05,0.09,0,0.09,0,0,0.45,0.72,6.96,17.95,17.59,10.49,1.17,5.07,5.44,4.05,2.97,1.89,2.25,2.43,1.35,5.36,9.84,8.79,10.42,8.79,1.89,0.45,0.54,0,5.93,8.95,5.19,4.23,1.44,2.34,4.41,10.25,13,13.86,15.95,14.98,13.35,3.51,5.51,6.85,6.55,9.06,3.62,4.61,4.34,5.71,7.39,12.63,13.36,4.78,2.25,1.62,1.62,1.35,1.35,1.8,1.89,2.61,1.62,2.25,2.7,3.15,1.98,0.9,1.44,1.26,0.72,0,1.62,2.07,0.99,1.44,1.53,2.07,6.22,29.05,17.785,13.62,32.515,29.185,27.52,16.79,3.46,1.98,1.08,1.89,7.11,8.79,3.51,9.9,22.705,22.2813
43.90 0.00 6.47 43.90
+0.84
0.578571,0.642857,5.1,9.55,1.28571,2.44286,3.12857,4.89286,19.6643,16.3643,8.52857,1.73571,0.835714,0.0642857,0.257143,0,5,16.6643,19.6214,17.5,11.4143,9.1,6.87857,3.45,14.0286,15.3143,15.6357,16.7286,20.9071,17.6393,10.6357,9.46429,10.0429,2.24286,0,0.0642857,0,0.321429,0.514286,14.5857,17.0214,7.07857,3.62143,5.3,3.21429,1.86429,2.76429,1.41429,6.56429,9.38571,9.95714,5.97857,0.642857,0.385714,3.19286,8.27143,5.37857,1.54286,2.95714,7.39286,13.5143,13.6643,15.8929,11.2071,3.80714,7.32857,6.82857,5.43571,3.93571,5.42857,7.42857,14.1929,6.74286,2.31429,1.28571,1.35,1.92857,1.60714,2.63571,1.41429,2.95714,2.63571,1.22143,1.41429,1.02857,0,1.8,1.54286,1.67143,1.47857,9.09643,24.175,14.8036,31.4286,27.4536,17.8964,2.63571,0.964286,2.05714,9.60714,4.12857,16.0821,22.5875
43.90 0.00 7.20 43.90
+3.80
0.585,0,0,0,2.82,13.86,15.05,0.73,3.54,8.48,7.665,3.1,0.45,10.86,5.14,0,0,0,0,0,9.83,4.105,0,0,1.48,12.665,12.96,15.79,8.085,0.54,5.455,5.52,2.025,2.955,13.76,16.195,4.975,0.72,0.09,0.135,8.165,18.49,16.68,10.615,6.69,7.615,15.025,15.61,19.255,16.9375,10.39,9.8,0.315,0.045,0,0.585,14.295,12.56,3.21,4.565,2.25,2.385,4.105,9.46,8.71,1.08,0.45,7.8,4.215,2.25,8.135,13.745,15.825,6.68,7.03,7.46,3.655,5.73,10.74,7.86,1.845,1.17,1.665,2.43,1.71,3.015,1.35,1.305,0.315,1.98,1.26,1.89,19.43,15.575,31.8475,19.96,2.16,1.485,8.175,9.1525,21.7656
43.90 0.00 6.50 43.90
-12.16
3.2,5.0186,24.5453,33.5453,21.6791,28.9733,33.1012,12.9035,8.25349,19.4233,21.5942,32.0407,34.9407,22.0035,5.30698,14.1174,17.0174,2.42791,4.3186,17.5709,10.5907,5.61628,10.6628,14.8035,3.30698,12.1581,12.6256,2.57442,3.60233,21.7174,12.4349,1.88372,5.47674,8.17674,3.26047,6.63256,10.5698,1.5907,16.2035,23.193,7.7,12.5605,25.3326,15.7733,2.72093,7.06047,11.5953,0.167442,12.9698,14.15,0.74186,3.46977,12.9186,1.54419,0,9.23488,6.0093,7.69767,2.75349,7.52558,0.125581,0,5.73953,0.74186,4.75814,13.1023,6.10233,5.10465,2.46279,14.7884,1.66744,1.00233,17.6628,9.43488,10.8907,17.943,12.0535,3.46279,0.146512,11.9116,4.25814,2.26047,7.43953,3.50698,5.02326,3.55581,14.3884,7.57674,5.44651,9.19767,3.06047,1.86279,2.17674,1.56977,1.08837,1.73721,21.4733,19.2186,3.62791,13.3419,25.6
66.20 0.00 9.82 66.20
+1.33
9.87838,11.4131,11.6749,11.4139,9.52664,10.1749,8.65328,8.93977,6.7444,7.09923,4.08108,2.47568,8.18687,9.54556,10.751,6.22432,7.92471,7.79537,14.3803,7.55753,6.87259,6.95714,12.6985,13.5772,7.91583,7.39344,6.92587,7.52934,7.45251,6.44479,5.13127,5.92278,4.66409,6.05174,6.40463,7.80618,10.6938,7.10502,6.51274,5.91467,6.69537,5.72432,4.91969,4.23475,7.43398,4.75521,5.7305,5.32896,6.57799,3.52046,4.56448,8.09305,10.073,21.249,14.5332,7.05714,6.86873,10.5081,21.9143,16.1127,21.8116,11.5896,13.3286,6.2668,6.68224,11.2525,13.6598,11.6842,29.3324,16.2579,25.5803,19.0004,10.9205,11.1432,10.1849,9.17452,11.0483,6.05405,5.88417,10.8104,13.6683,12.7761,6.52278,8.98571,5.6834,5.70193,5.37066,2.15212,7.72741,5.04633,5.83629,12.6239,8.76332,5.77915,4.5112,8.57066,6.69189,1.9112,4.94015,12.01,22.33
66.20 0.00 9.09 66.20

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter