Wind gust trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
km/h
Màx
km/h
Mín
km/h
Mitja
km/h
Rang
km/h
+1.43
0.0,5.4,3.6,3.6,5.4,7.2,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,5.4
7.20 0.00 4.05 7.20
+2.48
3.6,3.6,1.8,0.0,0.0,3.6,1.8,1.8,3.6,3.6,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,9.4,7.2,5.4,5.4,3.6,3.6,5.4,1.8,1.8,0.0,5.4,3.6,3.6,5.4,7.2,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,5.4
9.40 0.00 3.46 9.40
-0.14
3.6,3.6,1.8,7.2,5.4,3.6,3.6,5.4,3.6,3.6,5.4,1.8,3.6,7.2,3.6,5.4,3.6,3.6,1.8,5.4,5.4,3.6,3.6,3.6,5.4,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,5.4,0.0,0.0,5.4,3.6,0.0,3.6,3.6,1.8,0.0,0.0,3.6,1.8,1.8,3.6,3.6,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,9.4,7.2,5.4,5.4,3.6,3.6,5.4,1.8,1.8,0.0,5.4,3.6,3.6,5.4,7.2,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,5.4
9.40 0.00 3.51 9.40
+1.75
0,1.8,1.8,1.8,0,3.6,3.6,1.8,3.6,3.6,1.8,1.8,0,1.8,5.4,3.6,1.8,1.8,5.4,3.6,1.8,0,1.8,1.8,0,1.8,1.8,0,1.8,1.8,1.8,0,1.8,1.8,1.8,7.2,3.6,3.6,1.8,0,3.6,1.8,1.8,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,5.4,3.6,1.8,1.8,3.6,3.6,5.4,5.4,1.8,1.8,5.4,5.4,1.8,3.6,0,0,5.4,1.8,0,0,0,3.6,5.4,3.6,3.6,3.6,1.8,7.2,5.4,3.6,3.6,5.4,3.6,3.6,5.4,1.8,3.6,7.2,3.6,5.4,3.6,3.6,1.8,5.4,5.4,3.6,3.6,3.6,5.4,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,5.4,0,0,5.4,3.6,0,3.6,3.6,1.8,0,0,3.6,1.8,1.8,3.6,3.6,1.8,1.8,1.8,1.8,1.8,9.4,7.2,5.4,5.4,3.6,3.6,5.4,1.8,1.8,0,5.4,3.6,3.6,5.4,7.2,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,5.4
9.40 0.00 3.00 9.40
-17.90
15.7,15.7,20.2,19.3,16.6,18.4,18.4,19.3,16.6,21.1,22,25.6,21.1,24.7,22,24.7,22.9,20.2,20.2,23.05,20.2,22.9,22,18.4,17.55,17.5,15.7,17.5,16.6,17.5,17.5,14.8,11.2,6.3,7.2,9.4,11.2,9.4,7.4,9.2,7.2,2.7,4.5,4.5,4.5,3.6,0,0,0,0.9,0,3.6,2.7,4.5,3.6,3.6,3.6,2.7,3.6,4.5,5.4,1.8,1.8,0.9,1.8,2.7,2.7,1.8,3.6,3.6,0,1.8,0.9,3.6,2.7,2.7,0.9,3.6,2.7,3.6,2.7,0.9,0.9,1.8,0.9,1.8,0.9,1.8,5.4,2.7,1.8,1.8,3.6,3.6,4.5,2.7,2.7,4.5,3.6,3.6,3.6,1.8,2.7,0.9,0,4.5,3.6,2.7,6.3,3.6,4.5,4.5,2.7,5.4,4.5,2.7,5.4,3.6,4.5,1.8,1.8,3.6,0,4.5,1.8,2.7,0,2.7,2.7,2.7,1.8,1.8,8.3,5.4,3.6,3.6,0.9,4.5,4.5,5.4,3.6,3.6,5.4
27.70 0.00 7.02 27.70
-6.60
3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,18.82,10.32,8.44,19.48,19.84,11.12,14.08,12.56,20.92,15.52,21.28,19.12,24.28,16.96,6.2,18.76,14.08,8.88,8.52,9.68,7.64,5.76,7.72,11.12,13.64,6.56,12.64,13.36,18.04,21.28,8.88,3.96,2.88,6.2,6.2,7.28,15.52,18.76,23.86,17.68,18.04,18.04,18.76,20.2,23.44,23.8,21.28,21.34,21.64,17.7,17.32,16.6,11.84,7.72,10.12,7.64,3.6,4.32,0,0.36,3.24,3.96,3.24,4.68,1.8,1.8,2.52,2.16,1.8,2.88,2.52,2.88,1.08,1.44,2.52,2.52,2.88,3.6,3.96,3.24,2.16,1.8,3.96,4.32,4.32,3.6,4.32,2.52,2.52,2.52,1.44,2.52,5.12,3.96,2.88,4.68,4.2
34.90 0.00 8.61 34.90
-9.92
17.725,19.525,33.3375,31.7125,30.175,25.975,19.3,13.625,17.05,12.225,11.775,9.025,8.025,7.125,5.625,7.35,10.65,9.525,3.15,7.975,12.55,13.45,13.675,8.525,10.375,14.8,21.5875,13.9,3.15,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,14.7375,7.8,18.85,14.525,13.45,18.575,18.175,20.65,19.6,10.55,15.25,8.575,9.25,6.075,8.75,12.225,9.7,14.8,19.75,7.35,2.925,6.4,8.7,18.175,22.0375,17.725,18.175,21.325,23.125,21.5875,20.875,17.0625,16.6,8.525,9.3,4.725,2.025,1.125,3.6,3.6,2.475,2.25,2.25,2.475,2.7,1.575,1.35,2.925,3.6,3.6,2.25,2.7,4.725,3.825,3.825,2.475,1.8,2.25,5.225,3.825,3.96
49.70 0.00 9.80 49.70
+2.38
2.3,3.5,5.28889,4.1,2.4,3.41667,1.4,0.7,2.5,2,7.53333,2.9,6.16667,5.75556,1.6,3.6,12.9556,15.5,19,17.5,22.3333,17.6,8.47778,6.06667,3.54444,2.7,3.8,3.2,4.46667,8.84444,13.6,16.1,16.2,12.8,13.6,17.5,8.24444,6.28889,5.46667,3.82222,3.82222,7.67778,3.9,2.5,3.61111,2,2.2,2.1,2,4,4.3,5.32222,8.93333,17.1944,11.1556,16.7,22.6833,32.2056,22.3667,14.6778,10.4667,7.65556,6.68889,8.54444,8.87778,13.2,10.1444,18.3167,4.88889,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,7.20556,13.5889,13.8556,18.7,16.6444,12.7333,7.63333,10.0222,15.8,6.91111,8.75556,19.3167,19.1,22.7167,18.7056,11.6111,4.84444,2.1,2.9,2.3,2.3,2.1,3.6,2.9,4.2,2.1,3.42222,4.41818
49.70 0.00 8.46 49.70
-7.81
26.1778,22.6111,15.9333,13.8889,15.4519,19.9333,15.4259,14.4519,8.32593,16.9333,25.4519,25.4444,29.0889,37.7296,25.7889,20.9333,7.33333,6.88889,5.02963,5.51111,4.59259,14.4,19.3444,17.6,3.8963,5.51111,4.66667,2.53333,2.06667,1.6,2.33333,2.4,2.6,5.05926,3.06667,3.47778,0.8,2,4.0963,4.52593,5.57037,3.24444,7.13333,15.4667,18,21.3556,14.2741,6.35556,2.46667,3.86667,2.53333,9.03704,14.4667,16.1333,12.6,16.5333,6.54815,6.28889,3.28148,6.86667,3.46667,3.20741,2.2,1.86667,2.8,4.54815,4.13333,16.9148,13.3704,22.7593,28.1444,15.7852,9.48889,6.7037,7.84444,12.9852,12.563,8.97407,3.6,3.6,3.6,3.6,3.6,14.0926,15.1704,17.363,10.5333,9.19259,13.5111,7.8,19.1444,21.8778,16.2259,5.71852,3,2.06667,2.13333,3.13333,3.53333,2.66667,3.88148
49.70 0.00 10.14 49.70
-4.30
11.3737,23.0816,17.3553,12.0658,4.10526,4.86316,4.41579,14.6079,20.0974,16.0947,6.35263,3.80526,2.7,8.02105,5.85263,6.34211,4.62632,6.39474,10.5105,9.99474,8.66842,12.7789,19.1579,20.0658,15.8421,8.43158,5.27895,10.5421,9.94211,7.04211,22.6737,20.8711,15.4158,14.8526,16.9842,15.5974,11.4895,21.2553,25.9632,32.7447,29.7658,16.4342,6.51579,5.53684,4.23684,13.3842,19.2132,8.02105,5.05263,3.74211,2.08421,1.94211,2.36842,3.03158,4.63684,2.80263,0.9,3.66842,4.49474,4.74737,7.59474,17.1684,20.0263,11.5842,4.10526,3.41053,5.36316,13.6789,14.8474,15.2263,7.46316,4.35263,6.01579,3.17895,2.65263,1.98947,3.36316,5.67895,14.9658,19.9158,26.1,11.8053,7.83158,9.23158,12.7842,7.41842,3.6,3.6,3.6,11.35,17.1079,12.3921,9.63684,9.59474,17.8184,20.9684,9.10526,2.46316,2.17895,2.88947,3.45789,3.27895,4.5
49.70 0.00 10.21 49.70
+3.56
17.9815,3.13827,2.91111,4.19506,9.37778,3.17778,6.54074,4.45432,8.76543,8.17037,4.21975,9.3358,5.71358,4.53086,13.6296,10.4691,4.74321,11.7605,7.73827,8.38519,6.51111,5.2321,5.95309,6.69136,3.53333,10.9185,3.18519,4.03704,12.4123,17.7333,10.0049,6.94568,11.9704,6.37037,5.67654,8.54568,8.47407,1.48889,2.26667,5.21481,4.80741,1.97778,2.06667,3.01235,1.2,4.93086,8.0963,1.51111,6.71111,6.85926,5.05679,1.97778,4.95309,18.4062,12.0667,4.17037,15.0765,12.6741,3.05185,6.8642,5.55062,8.50617,10.2148,18.0654,14.158,7.59012,8.69877,21.5469,15.6691,13.6679,21.1728,30.6877,14.1988,4.9679,16.2852,5.74074,2.57778,2.22222,3.8,1.8679,5.1679,11.6617,15.1185,3.65926,11.4074,13.2716,5.44691,3.26173,2.57778,10.2284,22.3852,9.0963,11.9173,3.6,5.11481,15.7136,9.69136,19.0827,4.91852,2.64444,3.40937
49.70 0.00 8.27 49.70
-0.13
7.77422,10.7352,12.4883,9.63242,9.13672,6.81875,7.02813,7.22148,9.73359,10.9199,9.35,9.64805,6.11484,12.3539,11.5445,4.85078,6.33867,5.43438,5.10469,5.83437,8.57305,11.0984,10.0934,8.83594,8.45391,8.43984,5.97266,5.28125,11.5871,12.5273,8.08359,12.6289,9.94453,8.38672,7.16563,4.46016,5.71953,6.61094,7.31875,7.62031,8.21719,8.05977,5.28047,6.50625,5.26953,5.15781,5.63516,6.72773,7.15625,6.125,5.20078,6.40313,4.27734,6.47188,6.075,4.85703,5.53516,5.46016,4.57109,5.37461,9.82812,11.7969,9.4,9.4,9.4,7.42109,5.275,6.31172,11.6809,5.35625,5.39375,7.5125,7.81172,9.20156,7.32891,5.66328,5.95078,12.4758,8.75625,7.30781,3.34766,2.64336,3.51445,5.08672,4.53047,11.4059,10.0273,7.36641,13.2184,13.934,20.6914,12.875,4.05781,3.53398,10.232,9.40703,9.89609,9.27344,9.85352,8.62773,3.20408
49.70 0.00 7.91 49.70

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter