Humitat trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
%
Màx
%
Mín
%
Mitja
%
Rang
%
+0.44
69.0,69.0,69.0,69.0,69.0,69.1,69.9,70.0,69.7,69.0,69.0,69.3
70.0 69.0 69.3 1.0
-9.04
76.3,77.0,77.0,77.0,77.0,77.0,76.3,76.0,75.3,73.8,71.8,70.7,71.0,70.3,69.3,69.1,69.0,69.0,69.0,69.0,69.0,69.0,68.9,68.9,69.0,69.0,69.0,69.0,69.0,69.1,69.9,70.0,69.7,69.0,69.0,69.3
77.0 68.9 71.3 8.1
-6.59
71.0,71.8,72.7,73.0,73.1,73.2,73.7,74.0,74.0,74.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.8,76.0,76.0,76.1,76.0,76.0,76.0,75.9,75.1,75.0,75.6,76.0,75.3,75.4,74.5,73.2,72.8,72.2,73.5,74.7,75.4,76.0,76.3,77.0,77.0,77.0,77.0,77.0,76.3,76.0,75.3,73.8,71.8,70.7,71.0,70.3,69.3,69.1,69.0,69.0,69.0,69.0,69.0,69.0,68.9,68.9,69.0,69.0,69.0,69.0,69.0,69.1,69.9,70.0,69.7,69.0,69.0,69.3
77.0 68.9 72.9 8.1
+25.82
40.4,38.8,37.9,37.1,40.6,47.8,49.3,50.7,50.8,50.1,50.6,50.8,50.7,52,52.5,52.7,53.9,53.9,54.4,55.4,56.4,56.4,56.2,57,57.4,57.1,57.2,57.9,58,58,58,58.3,59,59,59.2,59.9,60,60,60.8,61,61,61.9,62,62.2,63,63.1,63.9,64,64.2,64.4,65,65,65,65.9,65.8,65,65.1,66.7,67.6,68,68,68.1,69,69.9,70.1,71,71,71,71,71,71,71,71,71.8,72.7,73,73.1,73.2,73.7,74,74,74,75,75,75,75,75.8,76,76,76.1,76,76,76,75.9,75.1,75,75.6,76,75.3,75.4,74.5,73.2,72.8,72.2,73.5,74.7,75.4,76,76.3,77,77,77,77,77,76.3,76,75.3,73.8,71.8,70.7,71,70.3,69.3,69.1,69,69,69,69,69,69,68.9,68.9,69,69,69,69,69,69.1,69.9,70,69.7,69,69,69.3
77.0 37.1 66.1 39.9
+10.98
63.55,64,63.75,63,63,62.05,62,62,62,62.45,63,63,63,63,62.85,62.2,62.3,62.9,63,63.05,63.75,64,64,64,64,64.75,65,65.95,66,66,66.2,67.4,67,69.7,70.75,69.3,68.1,69.5,67.5,65.7,68.4,68.75,67.8,67.1,66,64.2,58.75,57.1,56.3,58.95,57.7,58.5,58.25,55.6,52.9,53.75,53.1,53,52.05,50.85,50.1,50.35,49.25,48.5,47.05,45.7,45.85,45.4,44.2,44.25,43.6,42.25,39.6,37.5,44.2,50,50.45,50.7,51.35,52.6,53.9,54.9,56.4,56.6,57.25,57.55,58,58.15,59,59.55,60,60.9,61.45,62.1,63.05,63.95,64.3,65,65.45,65.4,65.9,67.8,68.05,69.45,70.55,71,71,71,71.4,72.85,73.15,73.85,74,75,75,75.9,76.05,76,75.95,75.05,75.8,75.35,73.85,72.5,74.1,75.7,76.65,77,77,76.15,74.55,71.25,70.65,69.2,69,69,69,68.9,69,69,69.05,69.95,69.35,69.15
77.0 37.1 63.1 39.9
-4.00
78.2,76.16,76.86,76.92,78.86,80.02,76.74,75.32,76.34,76.58,74.92,75.42,78.44,79.44,78.66,76.32,72.34,69.7,68.04,66.5,61.32,57.3,53.5,52.86,52.92,51.48,50.34,51.42,51.4,52.68,55.2,55.84,57.24,58.22,59,58.4,57.76,58.08,58.9,59,59,59,59.5,60,60,60.84,60.04,60,60.14,60,60,60.42,60.4,61.02,60.62,61.34,63,63.22,63.7,62.62,62,62.58,63,62.62,62.68,63.32,64,64.3,65.58,66.08,67.56,70.1,68.76,66.92,68.06,65.48,57.4,58.12,57.98,53.62,52.88,50.76,49.6,46.74,45.36,43.96,40.32,45.1,50.6,53,55.76,57.32,58.26,59.62,61.34,63.24,64.72,65.7,68.14,70.6,71,72.76,74.14,75.36,76.02,75.52,74.24,74.36,76.86,75.68,70.62,69.02,68.96,69.02,69.52,69.3
80.9 37.1 63.5 43.8
-10.00
79.7625,77.7,77,76.35,75.475,73.725,72.5625,72.8375,72.05,71.9625,70.425,68.4625,63.2375,59.825,53.7625,51.8375,51.525,48.7875,55.8625,65.775,65.125,62.7125,69.6125,71.7375,74.5375,75.975,79.4,81.3,72.9125,71.4375,75.8125,73.4875,71.5625,76.0625,79.35,78.0875,77.4625,76.675,77.8375,79.2,75.75,76.325,75.225,77.1375,79.275,77.1125,71.55,68.25,64.0875,56.575,53.0125,52.6625,50.45,51.425,53.0625,55.7,57.525,58.8875,57.975,58.25,58.9875,59,59.4375,60,60.55,60,60.0875,60.0625,60.325,60.9875,61,63,63.575,62.2625,62.6125,62.7625,62.8125,63.9375,64.925,66.4,69.1875,67.7,68.0125,61.5125,57.8625,55.125,52.25,49.55,46,43.575,42.825,51.275,55.45,57.7375,59.8625,62.6375,65.0375,67.8,70.8875,72.8125,74.975,75.7625,74.375,75.8625,74.7375,69.4625,68.975,69.375
82.0 37.1 65.7 44.9
-1.45
69.43,71.915,70.17,70.415,56.625,42.875,48.315,55.75,59.37,63.58,69.36,67.025,66.19,67.525,64,58.86,62.175,66.325,58.915,58.31,76.77,80.065,78.66,76.215,76.3,81.61,82.385,79.885,77.145,77.69,76.875,71.445,68.745,62.105,52.54,46.08,42.81,42.045,53.085,59.005,62.49,67.96,69.51,73.58,76.385,76.55,77.735,72.05,59.36,48.425,44.94,53.7,65.55,71.435,77.105,76.01,76.805,79.775,77.22,74.88,72.57,71.365,64.84,54.01,50.22,64.61,67.09,74.74,78.99,73.355,73.175,78.245,77.035,77.735,75.815,78.215,69.145,56.245,51.54,53.78,58.215,58.435,59.375,60.22,60.14,60.845,63.135,62.55,63.575,67.33,67.305,56.78,49.995,43.685,54.17,60.615,67.29,73.315,75.035,73.045,69.175
83.1 37.1 65.9 46.0
+15.46
70.4857,79.3071,78.3821,63.9107,36.1071,43.0214,45.75,65.8821,67.1214,68.7393,69.2429,70.9429,58.3214,33.4393,21.575,23.3714,27.9036,30.2107,41.2071,50.1929,59.3107,63.8571,67.4821,59.3179,37.825,28.1571,29.175,42.3679,49.3714,55.475,63.7,70.7571,70.5179,67.6357,48.1429,47.5714,57.8607,62.3107,69.35,65.5679,67.3786,62.0214,60.7786,64.5821,57.8929,74.8357,79.8643,76.5821,77.3214,82.6036,79.875,77.9714,76.4357,70.9786,65.1821,52.7571,44.7893,41.8429,54.3429,61.3143,67.2071,70.9643,76.1821,76.7929,75.2643,59.15,46.2714,51.6357,66.5321,75.2321,76.1429,78.3607,77.9464,74.2179,72.0786,64.7214,51.9,60.2929,68.8857,78.3357,73.4214,75.3286,77.3357,77.3321,77.375,69.0929,53.5321,53.0071,58.1179,59.0429,60.1821,60.3929,62.525,62.625,65.5536,66.3536,54.3857,44.8107,55.4571,64.4857,73.3393,75.0643,69.2708
83.1 20.7 61.6 62.4
+15.03
66.325,60.095,51.2925,51.915,59.61,67.04,76.0375,67.8,59.81,66.025,38.81,39.7025,57.005,51.7625,53.0575,57.64,57.55,44.4375,27.3925,40.1075,51.59,60.495,60.27,61.3875,51.075,49.0575,46.6975,62.3275,66.2875,75.3,78.0375,53.245,39.835,51.245,67.2475,68.5675,70.92,58.7675,27.6,22.7225,28.115,36.7025,51.3625,61.51,67.3575,51.255,29.5225,31.505,47.76,55.9525,67.9325,71.065,60.865,46.22,58.5175,67.2775,66.6775,64.645,61.62,61.2475,69.82,79.105,76.42,82.2375,78.225,76.8325,69.2925,55.5875,43.5925,49.3075,61.4125,69.485,75.4525,77.165,63.08,46.345,61.8625,75.005,76.6925,78.18,73.33,66.7825,52.355,66.9925,76.825,73.6725,77.8825,76.7275,72.055,52.825,56.63,59.135,60.205,62.165,63.41,66.5625,52.1575,50.1725,65.245,74.7575,70.6375
83.1 15.2 59.8 67.9
-13.73
73.1416,61.718,69.7101,70.6775,53.1494,59.1135,74.8528,71.191,74.5933,85.7674,83.2506,65.1652,81.5393,87.4697,66.4157,76.7685,87.5022,67.6045,68.2292,82.2202,71.9494,55.5843,72.164,76.5607,61.5067,83.4629,83.5573,48.1528,60.8708,68.3079,70.6854,79.9584,81.0742,55.7517,48.6573,67.9775,70.8517,52.2258,77.3764,76.9618,59.9371,78.0708,87.0596,55.1382,65.4326,77.7382,63.2011,64.9697,83.6483,71.4169,53.7888,69.0539,63.5697,64.9865,66.4034,61.9034,52.6966,69.1157,64.9697,50.5202,50.4494,53.8955,52.1,34.9427,57.8775,58.1539,47.9933,63.5303,75.6843,42.1596,66.9169,65.5573,25.4022,35.936,61.0966,45.5888,39.5607,63.7573,59.2135,59.8427,66.0753,61.0629,76.4652,79.791,74.0247,49.7831,58.3697,74.1404,59.7899,66.5663,77.2101,65.7483,66.7067,75.6865,73.4022,55.1933,60.3888,64.9393,52.1034,70.6809,69.1381
91.0 15.2 65.4 75.8
-5.12
77.8189,79.2136,75.5205,71.3924,74.5886,57.9235,47.3561,60.9155,60.6837,69.4606,77.2629,66.0295,76.1977,71.2777,75.3814,78.6292,78.575,63.2705,62.8818,55.2201,59.4633,67.4818,63.1417,59.8549,68.5792,52.3068,63.9659,68.7462,65.9045,67.6201,63.1742,75.3178,80.2701,69.7083,74.7735,61.9322,63.9019,64.2689,74.2174,71.4462,79.8917,86.0504,78.8701,90.8383,73.8481,55.5492,63.9436,80.0568,88.6614,86.0227,80.9723,76.9432,85.6742,84.3398,86.1458,85.1803,83.1583,74.3367,73.3674,64.4905,58.6909,67.5557,67.5716,75.9424,76.5473,77.2148,65.8492,66.5068,66.7871,79.4398,76.7053,76.1852,73.2712,67.8689,72.0716,68.0004,69.6242,67.7614,62.9894,70.5746,75.8337,67.1136,70.9936,63.3508,65.0576,61.6174,54.2015,46.8856,54.742,60.5489,53.0602,47.7443,53.9716,61.7587,76.3148,60.0561,67.8424,69.2186,64.4727,61.0451,72.3904
95.1 15.2 69.4 79.9

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter