Humitat trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
%
Màx
%
Mín
%
Mitja
%
Rang
%
+1.30
75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.8,76.0,76.0,76.0
76.0 75.0 75.3 1.0
+8.73
68.1,68.3,68.9,69.4,69.1,68.9,69.1,69.5,69.4,70.3,70.8,71.5,72.0,72.0,72.0,72.4,72.9,73.0,73.3,73.9,74.3,75.0,74.6,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.8,76.0,76.0,76.0
76.0 68.1 72.7 7.9
+18.72
60.3,60.8,59.6,59.2,59.8,59.6,60.9,60.4,60.9,60.5,60.7,61.5,60.9,62.1,61.2,60.6,61.6,62.4,62.5,63.1,64.0,64.6,64.8,64.3,65.5,65.7,66.0,66.7,67.2,67.0,66.1,66.4,66.0,67.6,67.7,67.9,68.1,68.3,68.9,69.4,69.1,68.9,69.1,69.5,69.4,70.3,70.8,71.5,72.0,72.0,72.0,72.4,72.9,73.0,73.3,73.9,74.3,75.0,74.6,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.0,75.8,76.0,76.0,76.0
76.0 59.2 68.0 16.8
+15.25
76.3,75.7,75.2,71.7,68.7,66.9,66.8,65.9,64.4,64.4,64.3,66.7,66,64.8,64.4,63.9,62.4,62.3,61.1,60.8,59.4,59.1,58.6,58.1,58.4,56.3,54.6,54.6,54.6,56.7,55,54.2,52.4,50.9,52.3,53.9,53.7,54,54.4,54.4,54.1,53.4,53.4,53.7,54.3,54,53.8,56.1,56.3,56,56,55.5,55,55.6,54.9,54.8,55.3,54.6,54.6,55.1,56,56.7,55.7,57.2,56.8,56.9,56.5,57.8,58.1,58.5,57.8,58.8,60.3,60.8,59.6,59.2,59.8,59.6,60.9,60.4,60.9,60.5,60.7,61.5,60.9,62.1,61.2,60.6,61.6,62.4,62.5,63.1,64,64.6,64.8,64.3,65.5,65.7,66,66.7,67.2,67,66.1,66.4,66,67.6,67.7,67.9,68.1,68.3,68.9,69.4,69.1,68.9,69.1,69.5,69.4,70.3,70.8,71.5,72,72,72,72.4,72.9,73,73.3,73.9,74.3,75,74.6,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75.8,76,76,76
76.3 50.9 63.3 25.4
-7.12
58.95,59.8,60.95,61.95,62.7,63.15,63.55,65.15,66,66.75,66.35,66,66.5,68.15,69.85,69.75,70.15,71,71.5,71,71.5,72,72.55,72.3,72.85,73.15,74,74.65,74.4,74.25,74.95,74.25,73.35,73.65,74,74.7,76,76.35,76.8,76,75.95,75.95,76,75.7,75,75.4,76,76.05,77,77,77,76.6,77,77,78,78,78.05,78.1,78.4,78.7,80.65,81,81.15,81.9,81.3,81,81,81,80,77.6,76.3,76.3,76,73.45,67.8,66.35,64.4,65.5,65.4,64.15,62.35,60.95,59.25,58.35,57.35,54.6,55.65,54.6,51.65,53.1,53.85,54.4,53.75,53.55,54.15,54.95,56.15,55.75,55.3,54.85,54.95,54.85,56.35,56.45,56.85,57.15,58.3,58.3,60.55,59.4,59.7,60.65,60.7,61.1,61.5,60.9,62,62.8,64.3,64.55,65.6,66.35,67.1,66.25,66.8,67.8,68.2,69.15,69,69.3,69.85,71.15,72,72.2,72.95,73.6,74.65,74.8,75,75,75,75,75.9,76
82.0 50.9 68.4 31.1
+2.43
59.72,61,62.56,63.96,65.44,65.9,68.04,68.76,69,70.56,72.24,72.74,73.48,73.88,72.36,74.82,74.98,75.84,73.24,71.62,73.28,74.3,76.28,74,73.88,77.06,77.66,75.82,71.52,70.26,67.14,62.96,56.86,52.74,49.72,47.52,45.22,44.02,43.94,44.02,44.32,45.04,45.1,44.76,44.82,45.08,45.52,45.74,46.54,46.82,46.4,46.64,47.94,47.98,52.02,54.42,56.24,58.68,60.68,62.74,64.68,66.44,66.56,69.54,70.68,71.38,72.26,72.88,74.46,74.44,73.7,74.28,76.34,76.1,75.98,75.24,76.22,77,76.84,77.8,78.1,79.46,81.26,81.28,80.82,77.54,75.96,68,65.16,63.56,59.8,56.4,54.58,52.96,53.94,54.38,55.76,55.04,55.62,57.04,58.7,59.8,60.68,61.26,62.72,64.98,66.6,67.12,68.76,69.44,71.66,73.1,74.78,75,75.56,76
82.0 43.4 64.5 38.6
-10.05
73.3125,74.6625,76.2375,77.325,79.0625,80.225,81.9125,82.3,83.725,83.9875,84.6375,85.2375,84.85,83.9875,83.375,82.2125,83.9125,81.175,76.925,72.4875,68.275,61.7625,56.8625,57.1125,57.675,58.55,58.1125,57.025,53.4375,52.575,54.2375,54.425,49.1625,49.4375,54.2875,57.0125,60.2,62.225,64.75,66.4125,68.525,69.575,71.85,73.0875,73.575,73.8375,75.325,73.7875,72.3375,74.8125,74.7,75.05,77.5125,73.5125,70.0625,64.05,55.6875,49.9375,46.35,44.1,43.95,44.5,45.075,44.85,45.1,45.7125,46.7375,46.4125,47.3,48.7125,53.8125,57.0875,60.4125,63.6375,66.275,68.5625,70.9125,72.0875,73.6625,74.4625,73.925,76.2875,75.9,75.6125,76.9,77.5,78.3125,81.175,81.075,77.55,70.9,64.8625,60.225,55.55,53.25,54.1,55.5125,55.65,57.65,60.075,61.05,63.4125,66.325,67.9875,69.825,72.6875,74.8625,75.475
85.8 43.4 66.3 42.4
-8.09
71.25,78.01,80.27,83.79,84.53,84.71,85.05,75.875,61.58,57.115,49.77,50.455,53.135,59.385,66.595,72.85,77.275,80.51,82.645,83.9,84.445,77.79,64.545,55.02,54.225,54.895,54.675,57.395,63.59,71.44,75.84,79.47,81.565,82.305,81.765,79.705,71.155,55.65,44.76,47.61,48.29,51.63,64.63,71.33,75.095,78.955,82.49,84.52,83.975,80.19,73.455,66.225,59.525,57.65,58.385,58.23,64.275,72.585,75.685,79.32,82.39,84.235,84.835,83.03,81.765,71.345,58.885,57.9,56.905,53.25,51.115,54.615,61.81,67.035,71.135,73.635,73.92,74.465,76.105,67.97,51.71,44.3,44.805,45.29,46.6,50.59,59.585,66.805,71.8,74.22,75.915,76.965,80.025,75.58,61.23,53.965,55.865,60.11,65.355,70.74,75.1687
86.0 42.7 67.9 43.3
+5.43
51.775,57.4286,59.0143,68.0929,72.45,62.1964,43.4714,32.9107,31.3321,39.7321,65.7821,70.3857,75.2429,74.8679,66.8964,59.0321,48.5286,52.8036,55.8393,62.3214,72.8036,78.0893,80.5321,82.3,71.9,59.45,60.5214,55.8607,59.6071,69.1464,78.1357,82.0607,84.5607,84.8464,79.7429,62.3643,52.0107,50.4464,54.4821,64.8286,73.4071,78.9643,82.3607,84.1393,80.3964,63.7321,54.0214,54.7357,55.425,61.3893,71.8357,77.6857,81.3821,82.3214,80.4643,69.475,49.3179,46.5571,48.7536,60.5036,71.825,76.8321,82.2143,84.6179,81.4786,72.9714,62.7786,57.4893,58.2071,61.775,72.775,77.5036,82.1179,84.6464,83.5357,80.2643,64.725,57.8964,55.2143,52.3179,55.3071,64.4821,70.7321,74.3143,73.8393,74.8893,59.9286,45.0464,44.9,46.2357,51.6321,63.2893,71.4107,74.95,76.4071,80.0179,68.2714,54.7214,57.0536,63.6143,71.4036,75.38
86.0 30.0 65.9 56.0
+2.08
83.1821,80.6,81.1974,75.6231,49.3897,33.6615,31.7462,45.4615,58.6026,69.5256,73.4077,65.6333,58.2077,64.0026,68.5333,72.6564,84.0769,88.5103,84.0641,64.5795,62.0487,64.1333,74.2538,84.6154,87.7231,82.6949,61.3231,41.9179,51.2641,48.0436,57.0744,63.7846,71.5077,56.7897,35.1949,31.7308,53.2744,69.8821,76.441,69.0359,58.4,49.4308,55.6128,64.9026,76.6051,80.3718,79.6205,61.2462,60.5718,55.9667,69.2718,79.4795,84.2641,84.8769,68.9231,53.7949,51.5231,61.6769,73.9718,81.0128,84.0128,75.6564,55.8077,54.8667,57.5205,70.4641,78.8564,82.1821,79.5923,60.2205,46.3564,50.559,68.6359,77.1179,83.4667,82.3923,70.7359,59.0872,58.2282,66.2846,76.4051,82.5179,84.4538,79.9359,61.0051,56.3897,52.0077,60.5308,70.2154,73.7667,75.2154,58.2154,44.4897,45.9692,54.8795,68.9487,74.9538,77.9744,71.2513,54.8128,61.0641,71.3436,75.95
90.0 29.0 66.1 61.0
+6.71
74.46,76.6294,65.4059,66.1388,67.5694,49.6118,39.3859,40.9165,29.4224,28.18,45.6247,59.9035,47.2353,69.8753,69.1871,52.6918,62.6576,76.3306,70.8212,50.4376,61.1929,74.2588,49.64,65.0741,79.0212,75.7247,60.5141,75.8012,79.2224,60.1553,69.0812,78.4012,80,80,80,71.6659,64.0635,78.0647,75.9412,55.9318,65.9812,78.0282,64.7518,60.9553,76.5129,76.7071,79.6035,91.7776,92.8165,74.0235,73.5318,86.8271,78.5165,67.6624,82.4165,78.5094,41.1518,41.64,67.8176,64.7094,65.0871,78.08,84.6788,62.6494,73.9988,86.1,54.3847,50.1035,62.1494,57.3953,36.5953,71.6612,64.5776,53.3165,73.1647,75.8282,57.9988,72.5565,84.4447,58.9294,60.4847,80.6235,69.7353,56.0776,75.2376,79.1529,49.2388,67.7341,82.82,65.2082,63.8059,81.22,76.2882,55.0588,63.9294,74.2141,49.0341,55.0141,74.8259,65.9188,65.7965,76
93.4 15.7 66.7 77.7
-1.75
67.6745,74.2004,72.1452,76.7152,73.808,67.7346,60.3205,62.1688,68.6802,71.5213,74.9852,76.0825,64.8924,66.8597,67.4141,67.9137,70.0376,68.9221,61.4319,66.3133,60.7202,64.1639,62.4418,67.8502,75.8183,56.2125,55.5411,73.0426,72.0354,71.6589,68.9719,66.4506,71.543,70.5738,69.1859,73.8008,57.77,53.0342,59.2479,62.8019,67.1449,67.9418,68.4559,63.6753,60.0878,67.1551,70.9548,67.4536,65.3665,67.8232,71.9745,68.9783,72.3989,72.5221,50.5856,55.1407,55.9707,46.9452,52.1338,64.4038,70.3331,83.6388,66.9494,62.6247,63.2631,71.673,61.0198,66.1072,68.7555,49.2019,33.2057,55.4057,62.8312,67.1665,61.408,72.3475,71.4076,69.6015,80,71.416,66.0658,67.5996,80.9255,81.8373,77.762,69.9186,56.8323,75.5346,74.4962,55.8779,55.6141,65.2654,69.6228,67.3905,67.781,66.1068,70.8859,71.0502,61.8954,65.2859,67.9667
93.4 15.7 66.5 77.7

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter