Humitat trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
%
Màx
%
Mín
%
Mitja
%
Rang
%
+0.54
72.4,72.3,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0
73.0 72.3 72.9 0.7
+12.19
61.0,61.0,62.1,63.3,64.0,64.8,65.0,65.3,65.8,66.0,67.0,67.8,68.0,68.0,68.8,69.4,70.0,70.2,69.6,67.4,67.0,67.5,68.5,71.0,72.4,72.3,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0
73.0 61.0 68.7 12.0
+28.14
51.8,51.6,50.5,49.8,49.3,49.0,49.6,49.6,50.0,50.3,51.0,51.0,51.0,51.7,52.0,52.0,53.0,53.0,53.0,53.9,54.2,54.8,55.0,55.5,56.0,56.0,56.5,57.0,57.0,57.5,58.0,59.0,59.8,60.0,60.2,60.2,61.0,61.0,62.1,63.3,64.0,64.8,65.0,65.3,65.8,66.0,67.0,67.8,68.0,68.0,68.8,69.4,70.0,70.2,69.6,67.4,67.0,67.5,68.5,71.0,72.4,72.3,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0,73.0
73.0 49.0 61.3 24.0
+7.92
73,71.8,71.4,70,69,68,68,67.3,66.8,66.4,66.8,65.1,62.1,62.2,62,61.2,61.4,61,61,60,60,59.8,60,60.2,59.2,59,58.9,58.7,59,59,58.4,57.9,56.8,56,55.4,54.4,53.8,53.4,53.8,53.8,53.5,54,54,53.6,53.4,53.2,52.8,52.8,52.8,52.6,52.3,52,52,52,52,52,52,52,52,52.2,51.5,51.5,51.4,51,50.6,50.9,51,51,51.2,51.1,52,52,51.8,51.6,50.5,49.8,49.3,49,49.6,49.6,50,50.3,51,51,51,51.7,52,52,53,53,53,53.9,54.2,54.8,55,55.5,56,56,56.5,57,57,57.5,58,59,59.8,60,60.2,60.2,61,61,62.1,63.3,64,64.8,65,65.3,65.8,66,67,67.8,68,68,68.8,69.4,70,70.2,69.6,67.4,67,67.5,68.5,71,72.4,72.3,73,73,73,73,73,73,73,73,73,73
73.0 49.0 59.3 24.0
+11.57
80,80,65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,48,94.05,91.1,90,90,89.3,88.85,88.6,89.65,90.4,90.9,91,91.05,91.75,90.5,89.85,89,89,88.65,88,88,87.1,85.95,84.35,83.35,83.35,81.7,81,81.4,82,81.7,81.4,81,79.9,80,78.65,77.15,76.45,75.2,74.45,73.8,72.4,70.7,68.5,67.65,66.6,65.95,62.15,61.6,61.2,60.5,59.9,60.1,59.1,58.8,59,58.15,56.4,54.9,53.6,53.8,53.75,53.8,53.3,52.8,52.7,52.15,52,52,52,52.1,51.5,51.2,50.75,51,51.15,52,51.7,50.15,49.15,49.6,50.15,51,51.35,52,53,53.45,54.5,55.25,56,56.75,57.25,58.5,59.9,60.2,61,62.7,64.4,65.15,65.9,67.4,68,69.1,70.1,68.5,67.25,69.75,72.35,73,73,73,73,73
96.0 0.0 61.2 96.0
-31.34
86,86,86,86,86,86,86,22.58,93.2,92.66,92.9,91.9,92.22,92.1,91.5,91.86,92.24,91.36,90.04,90.34,91.86,90.64,89.56,87.96,87.32,86.2,85.52,84.28,81.94,81.1,79.9,76.54,75.46,74.48,74.78,73.7,74.36,73,71.98,71.84,71.08,73.24,72.2,71.4,73.4,74,76.18,79.46,81.76,82,81.24,80.34,80,80,80,80,80,80,58,0,0,0,0,0,38.3,90.96,89.52,89.04,90.72,91.32,89.94,88.86,87.92,85.44,83.08,81.24,81.84,80.56,78.92,76.06,73.9,70.04,67.06,62.52,60.68,59.64,58.8,56.1,53.66,53.64,52.66,52,51.94,51.08,51.26,51.14,49.5,51,52.6,54.68,56.5,58.86,60.9,64.48,66.92,69.28,68,72.34,73,73
96.0 0.0 71.9 96.0
-31.25
92.6375,92.05,92,92,92,96.2,96.075,96.9375,97.3,96.425,94.1125,94.6125,95.5,95.425,95.3875,90,87.0375,81.3,77.2,72.1875,66.7,62.875,63.2375,62.9625,60.4875,58.9625,59.6625,64.425,70.4875,75.225,81.425,83.65,84.3625,86,86,86,86,86,86,86,46.3625,92.65,93.0625,92.025,92.1125,91.6125,92.1375,90.1375,91.2125,90.7625,88.25,87.0875,85.4875,83.0875,80.875,77.7125,75.025,74.7,73.9875,72.8875,71.9,71.9,72.3,72.375,74.2875,78.4875,81.85,81.4,80.0875,80,80,80,56.25,0,0,0,58.2875,89.5375,89.8875,91.075,89.125,87.2625,83.1875,81.525,80.575,76.8625,72.8375,67.175,61.3625,59.475,57.1125,53.7375,52.7375,52.025,51.1125,51.25,49.975,52.45,55.625,58.9625,63.3125,67.6,68.9,72.8375,73
97.9 0.0 75.7 97.9
+0.55
88.1667,87.2278,89.6,90.3833,81.3944,67.1167,54.7,55.7333,47.75,55.8056,74.1,82.5944,81,79.7167,81.6167,87.5111,93.1944,91.7944,79.8056,64.9944,48.6889,46.9611,45.25,46.9444,53.2556,61.2944,66.4056,67,68.5944,74,71.9778,74.4222,83.1333,85.1556,74.9889,54.3444,41.6556,37.8556,38.9056,50.3111,65.0056,70.3778,70,69.8889,88.7111,87.8333,79.1833,71.5667,62.6778,64.2944,70.0222,75.8278,84.3556,89.4889,92.4111,92,93.2167,96.3778,96.7944,94.4111,95.6611,89.7222,79.3389,68.1611,63.0278,60.2333,62.1722,74.45,83.0833,85.9778,86,86,70.3833,92.4278,91.8333,90.9833,90.4167,86.6111,82.0611,75.9,73.9944,71.8,72.5444,77.3944,81.2111,80,65,0,50.8833,90.2444,88.1,82.0444,76.9556,65.6389,58.1389,53,51.5111,50.9667,57.3111,66.45,71.5353
97.9 0.0 72.7 97.9
+8.69
73.5417,76.8125,74.9917,74.1125,71.6917,66.4458,51.6125,41.65,42.2042,46.8417,58.8042,66.1292,72.8167,73.6625,75.5167,77.4958,77.3917,63.1708,51.325,49.6,55.6958,67.2958,71,71,80.7958,87.2542,89.1167,90.2875,78.5083,58.4167,55.6708,46.4,68.4208,81.6042,81,78.6208,88.1792,93.5417,85.8167,66.5917,48.1625,45.3917,46.9708,54.8208,64.8958,67,70.2708,73.4583,73.6417,83.8375,80.2042,57.4667,40.4125,38.7,48.2083,66.9708,70,70.8083,88.4583,83.2083,72.6458,62.3458,68.0167,75.0167,85.8875,90.9083,92.3167,94.15,96.6625,94.9542,94.5292,84.2208,69.5167,62.6542,60.0417,73.0292,83.9625,86,86,76.3208,91.9833,91.1333,89.5708,84.175,76.7875,73.4208,71.95,76.75,80.8292,80,5.41667,64.1292,89.8417,82.8583,74.5708,61.0875,53.4333,51.025,54.1,65.1958,71.7938
97.9 0.0 70.8 97.9
+6.43
61.8429,68.96,72.8943,74.7743,60.8114,53.0143,54.7029,61.1914,44.7314,51.5829,68.6971,81.5257,81.3029,79.3914,78.9029,73.8743,68.7657,69.8914,64.3543,61.0571,74.0114,85.9229,84.5543,84.4086,83.5086,81.66,81.5571,80.1543,75.1229,57.6314,54.3914,62.0629,71.88,76.2943,74.0514,70.3229,54.7714,41.7086,45.1914,60.2,70.3714,73.8629,76.9429,76.3029,56.3114,50.1257,60.3686,70.7057,74.5057,85.3571,89.4029,83.2714,58.9114,50.2743,67.6971,81.8771,80.6571,90.2771,86.7286,58.44,46.2771,48.8829,62.1886,67,73.3771,75.3371,83.26,57.6543,38.58,47.8143,69.0086,71.5314,88.0829,74.4686,63.4829,72.6714,86.6686,92.0286,94.2686,95.9714,93.9114,77.8514,62.8086,63.7829,82.3571,86,79.1371,92.06,90.1343,83.4771,74.4371,72.2171,79.4543,74.5714,21.0371,89.52,80.6829,64.18,52.8143,52.5686,66.2686,73
97.9 0.0 70.5 97.9
+13.37
81.2333,78.031,53.7298,82.1798,89.9345,75.2429,82.6155,93.0714,83.8345,63.1071,65.006,74.4583,30.131,29.8595,40.494,31.4452,37.9143,64.4869,65.2107,52.7881,63.4286,53.9048,46.1917,39.9012,48.75,54.5976,41.0774,54.9452,63.2405,43.744,52.8655,72.0417,59.9476,44.8155,65.256,82.3643,77.9119,75.1881,75.45,60.0607,53.9762,58.4833,49.7226,33.1857,69.0405,78.944,50.606,52.744,76.4786,67.4012,52.7071,71.319,77.5857,48.8595,66.469,74.3679,72.1452,58.406,65.769,72.3381,54.1929,53.244,66.6119,80.6571,75.2655,67.6107,68.6762,85.075,82.919,80.019,59.9452,67.5762,74.0167,51.2845,55.4714,74.5726,65.6012,59.6988,78.6083,82.3571,56.65,81.6774,82.3857,47.7095,66.144,78.1512,49.3524,60.944,82.3179,70.8536,91.975,94.2155,66.1381,81.9762,86.4821,81.9762,76.019,55.8369,74.7167,54.2988,70.4037
97.9 0.0 65.3 97.9
-3.91
79.6774,77.3323,59.463,53.3004,56.3887,57.2012,53.5004,59.1128,67.8027,63.5891,65.3634,68.8942,75.0467,76.4716,74.3307,72.3969,75.6331,76.6852,87.7447,76.1237,73.1969,70.8012,68.2946,75.1735,76.7089,75.1732,78.6023,69.4401,80.2331,72.0097,76.5735,69.977,63.2969,61.1218,67.5798,77.7809,72.1541,78.1097,83.2444,89.0759,78.2035,86.4942,83.779,80.858,75.0319,65.2377,62.1163,70.1747,63.9319,58.6179,57.9276,68.5883,66.8685,56.2728,60.1708,79.6156,70.9595,68.2887,75.0078,82.0409,70.5673,68.1844,75.7759,95.9163,89.3323,79.4934,71.4669,73.9529,78.3981,84.6004,67.9852,40.4214,41.0844,60.8086,48.8008,47.9794,54.1872,61.1016,62.4996,76.3732,57.6331,51.3802,60.7864,65.3646,65.172,70.4331,65.6533,61.4654,71.2782,82.2899,68.1276,60.1615,67.2708,73.6708,66.6047,63.9082,80.5241,80.9545,81.3934,61.3786,72.4429
99.0 0.0 69.7 99.0

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter