Radiació solar trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
W/m2
Màx
W/m2
Mín
W/m2
Mitja
W/m2
Rang
W/m2
0.00
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.00
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.00
0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
-274.51
668.9,747,789,781.7,295.3,280.8,168.7,138.6,111.6,81.4,87.5,89.8,74,64.7,65.1,75.9,80.4,82.2,84.6,84.6,87.1,116.7,174.5,317.5,390.2,335.2,262.3,215.5,182.6,167.5,133.8,113.2,120.7,106.3,115.3,120,100.8,80.1,79.5,79.8,72.8,19.6,32.9,7.3,21,5.4,13.7,2.3,4.6,0.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
789.0 0.0 57.9 789.0
-490.91
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.25,3.15,5.8,17.95,30.75,48.95,83.9,114.35,98.95,134.35,146.4,246.25,259.8,291.5,358.95,396.75,429.3,480.15,509.95,562.8,622.85,586.8,708.75,725.35,802.6,821.65,862.35,880.05,894.15,820.3,794.95,955.35,1052.9,1034.65,1040.45,1065.35,1086.7,1064.75,1075.6,1102.1,1090.2,1066.1,1094.45,1087.85,1087.5,1082.05,1062.5,1057.35,1042.65,1039.4,1032.55,1007.55,977.3,961.3,947.95,937.35,885.6,346.65,337,707.95,785.35,288.05,153.65,96.5,88.65,69.35,70.5,81.3,84.6,101.9,246,362.7,238.9,175.05,123.5,113.5,117.65,90.45,79.65,46.2,20.1,13.2,8,2.55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1,106.2 0.0 309.2 1,106.2
-161.05
0,0,0,0,0,0.28,7.44,27.8,69.7,102.88,190.86,309.18,373.14,260.96,552.34,747,829.78,908.02,596.46,608.82,648.66,822.2,1051.66,936.74,1124.08,952.44,957.46,905.46,610.12,474.6,198.96,334.82,472.6,289.18,195.46,117.92,74.32,15.5,1.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,8.44,34.2,99.52,131.66,261.96,359.34,463.66,578.36,663.98,794.08,878.24,822.48,1010.66,1048.82,1072.4,1095.34,1082.96,1084.22,1058.96,1034.82,986.94,945.64,530.44,694.58,199,79.48,77.64,156.08,277.16,128.3,99.14,42.48,9.4,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1,324.4 0.0 292.0 1,324.4
-114.43
0,0,0,2.1125,21.2125,129.562,311.125,529.288,350.375,683.975,884.763,1060.82,1045.97,1110.25,1079.85,1096.35,586.85,323.688,279.525,298.35,210.387,170.588,93.6125,17.7375,0.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.225,20.975,84.55,159.612,377.825,275.462,731.337,857.912,652.837,652.175,843.025,995.513,1048.51,964.575,782.225,393.388,285.012,411.775,204.363,94.475,18.2875,0.225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5.3375,55.5625,139.375,307.95,474.962,642.575,820.8,851.688,1040.17,1077.78,1087.68,1076.58,1036.73,963.363,593.375,414.087,77.35,167.175,191.35,94.325,13.35,0.0625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1,324.4 0.0 289.9 1,324.4
-136.49
0,29.03,288.77,705.06,1029.57,1112.64,1005.69,675.715,260.805,27.295,0,0,0,0,0,1.505,44.095,292.01,862.61,1060.29,1069.6,737.395,451.755,109.465,0.15,0,0,0,0,0,55.24,356.105,745.51,1027.9,1096.43,937.565,552.955,147.87,6.245,0,0,0,0,0,3.42,195.02,606.15,950.365,990.35,405.09,686.2,292.065,38.265,0,0,0,0,0,0,61.155,403.79,700.02,1064.37,1092.93,419.49,260.03,111.435,1.44,0,0,0,0,0,8.88,168.155,483.36,735.77,864.815,984.86,404.625,268.79,22.86,0,0,0,0,0,2.135,131.835,516.335,876.365,1074.88,1041.24,592.415,147.59,69.83,0.025,0,0,0,0
1,324.4 0.0 311.3 1,324.4
-80.44
0.232143,144.371,440.696,898.368,956.836,568.139,97.3536,0,0,0,0,84.4643,558.079,750.925,945.064,525.639,104.393,0.932143,0,0,0,27.8107,403.896,921.368,1087.88,882.736,341.982,17.2179,0,0,0,3.125,242.561,798.918,1097.58,983.607,487.461,54.3143,0,0,0,0,36.075,423.929,1035.6,1052.15,599.296,159.275,0.0214286,0,0,0,45.7679,454.482,942.814,1084.47,763.411,224.8,2.69286,0,0,0,2.92143,298.279,839.632,884.971,563.325,363.657,23.5893,0,0,0,0.0821429,140.704,583.364,1062.64,813.311,264.861,74.0786,0,0,0,0,33.8893,360.104,719.1,976.164,540.254,185.546,0.739286,0,0,0,21.7929,366.057,889.918,1074.23,676.054,140.289,12.1214,0,0,0
1,324.4 0.0 312.9 1,324.4
-68.86
7.83,386.512,881.035,832.2,154.762,0,0,1.445,339.065,995.525,960.218,270.265,0.6325,0,0,209.662,871.56,948.815,308.165,3.035,0,0,29.79,738.612,949.973,515.865,18.54,0,0,35.445,436.573,986.983,647.05,68.1475,0,0,17.8975,466.62,840.77,679.633,73.7275,0,0,2.275,373.097,1005.99,945.215,251.275,0.165,0,0,228.38,936.25,1023.42,375.9,3.3425,0,0,45.3925,674.19,1063.84,504.055,26.96,0,0,52.685,646.452,1070.14,656.35,37.2825,0,0,8.005,500.7,909.358,560.505,104.895,0,0,0.8125,280.11,969.832,659.515,147.045,0.015,0,0,135.16,644.005,920.02,269.733,2.14,0,0,111.902,782.535,1045.16,267.835,18.89,0,0
1,335.9 0.0 317.0 1,335.9
-10.40
314.13,762.417,10.4888,99.1427,570.474,94.5483,6.17865,486.21,169.956,0.111236,423.544,546.682,0,395.43,790.33,4.49326,187.188,982.998,70.9674,43.536,606.167,207.603,0.87191,730.883,472.091,0,426.282,499.01,1.56404,211.088,938.785,43.4528,17.0854,839.793,183.317,2.85506,705.78,398.592,0,520.29,654.231,0.291011,258.119,879.409,23.9191,65.3775,833.602,130,8.21461,807.501,329.702,0,569.645,595.115,0,207.502,797.808,11.4719,114.949,944.789,94.0371,18.0146,801.866,232.361,0,527.816,484.67,0,248.604,727.528,1.03483,161.146,742.209,30.8685,36.2079,906.125,216.329,0.397753,710.855,442.587,0,346.27,693.422,0.504494,200.527,884.007,22.391,49.109,748.97,138.309,0.74382,709.066,214.833,0,342.824,543.045,0,249.996,734.901,15.6978,0
1,335.9 0.0 321.8 1,335.9
+35.32
85.6719,331.94,212.561,282.344,389.706,361.219,320.965,302.443,311.787,370.048,381.914,270.605,349.73,408.717,403.97,400.011,327.76,295.148,232.414,163.06,198.011,350.621,341.36,176.251,396.006,415.678,138.587,261.687,203.94,261.334,175.321,195.319,223.989,370.083,265.843,379.636,111.938,303.201,314.756,267.285,313.117,349.14,313.019,359.141,293.346,353.3,395.221,420.325,525.286,360.138,363.181,218.481,405.162,319.321,186.434,244.471,247.956,381.757,415.554,313.948,401.346,373.098,294.678,407.381,302.775,314.861,345.66,202.971,163.62,202.448,293.113,376.203,417.737,290.115,407.385,313.651,403.825,346.694,333.593,313.929,288.444,294.903,298.875,376.685,394.15,344.082,390.441,356.082,342.487,315.981,285.372,264.205,288.624,290.328,338.85,372.753,316.876,312.902,299.781,338.604,0
1,357.1 0.0 312.5 1,357.1

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter