Temperatura trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
°C
Màx
°C
Mín
°C
Mitja
°C
Rang
°C
+2.22
6.4,7.2,7.8,8.0,8.6,8.7,8.1,7.9,8.5,9.6,9.0,8.6
9.60 6.40 8.20 3.20
+7.68
3.1,3.0,2.9,2.7,2.7,2.7,2.9,2.9,3.0,3.1,2.7,3.0,3.0,3.3,3.9,4.2,4.8,5.3,5.2,5.6,5.5,6.0,5.7,5.9,6.4,7.2,7.8,8.0,8.6,8.7,8.1,7.9,8.5,9.6,9.0,8.6
9.60 2.70 5.32 6.90
+4.92
3.3,2.8,2.6,2.5,2.6,3.0,3.2,3.4,3.5,3.9,4.1,4.2,4.2,4.1,4.3,4.0,4.1,3.7,3.2,3.0,2.8,3.0,3.2,3.3,3.1,3.0,2.9,2.8,2.6,2.8,2.8,2.7,2.8,2.9,2.8,2.9,3.1,3.0,2.9,2.7,2.7,2.7,2.9,2.9,3.0,3.1,2.7,3.0,3.0,3.3,3.9,4.2,4.8,5.3,5.2,5.6,5.5,6.0,5.7,5.9,6.4,7.2,7.8,8.0,8.6,8.7,8.1,7.9,8.5,9.6,9.0,8.6
9.60 2.50 4.27 7.10
+0.27
6.4,6.3,6.2,5.8,5.7,5.7,5.6,5.6,5.6,5.4,5.5,5.6,5.8,5.9,5.7,5.3,5,4.9,4.8,5,5,4.9,4.8,4.7,4.6,4.5,4.5,4.5,4.5,4.6,4.5,4.2,3.9,3.9,4,4.1,4.2,4.2,4.3,4.4,4.3,4.5,4.1,3.7,3.9,4.4,4.6,5.1,5.2,4,3.6,3.7,3.6,3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.5,3.3,3.5,3.7,3.9,3.6,3.2,3.4,3.9,4.1,4,4.2,4.4,4.1,3.3,2.8,2.6,2.5,2.6,3,3.2,3.4,3.5,3.9,4.1,4.2,4.2,4.1,4.3,4,4.1,3.7,3.2,3,2.8,3,3.2,3.3,3.1,3,2.9,2.8,2.6,2.8,2.8,2.7,2.8,2.9,2.8,2.9,3.1,3,2.9,2.7,2.7,2.7,2.9,2.9,3,3.1,2.7,3,3,3.3,3.9,4.2,4.8,5.3,5.2,5.6,5.5,6,5.7,5.9,6.4,7.2,7.8,8,8.6,8.7,8.1,7.9,8.5,9.6,9,8.6
9.60 2.50 4.39 7.10
-11.84
10.25,10.5,10.9,11.05,11.1,11.6,11.75,11.8,12.3,12.75,12.8,13,12.9,12.65,12.5,12.8,13.4,13.5,13.7,13.8,13.55,13.4,13.95,14.5,14.6,14.6,14.7,14.7,14.8,14.65,14.35,14.1,14.05,13.75,13.5,13.3,13.15,13.05,12.85,12.75,12.7,12.5,11.75,11.8,11.75,11.4,10.85,10.9,10.75,9.95,9.95,9.5,9.1,9.15,8.85,8.35,8,7.7,7.9,7.4,7.6,7.9,6.85,4.6,7.55,6.95,6.35,6.3,6.4,6.6,6.4,6.25,5.75,5.65,5.6,5.45,5.7,5.8,5.15,4.85,5,4.85,4.65,4.5,4.5,4.55,4.05,3.95,4.15,4.25,4.35,4.3,3.8,4.5,5.15,3.8,3.65,3.15,3.4,3.55,3.4,3.8,3.4,3.65,4.05,4.3,3.7,2.7,2.55,3.1,3.45,4,4.2,4.2,4.05,3.45,2.9,3.1,3.2,2.95,2.7,2.8,2.75,2.85,3,2.95,2.7,2.8,2.95,2.9,3,3.6,4.5,5.25,5.55,5.85,6.15,7.5,8.3,8.4,8.2,9.3,8.6
14.80 2.40 7.79 12.40
-4.83
9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,10.02,12.12,11.66,11.14,11.48,11.42,10.26,9.76,8.76,9.72,9.22,9.36,9.34,8.94,8.58,7.88,7.52,6.74,6.3,6,6.02,6.4,6.14,5.82,5.7,5.86,5.46,5.72,6.18,6.46,6.24,5.94,5.7,4.98,5.18,5.62,6.2,6.82,7.5,8.12,9.2,10.06,10.76,11.3,11.86,12.7,12.9,12.64,13.48,13.7,13.82,14.6,14.72,14.56,14.02,13.46,13.06,12.74,12.06,11.62,10.92,10.04,9.26,8.72,7.86,7.58,6.38,7.16,6.34,6.48,5.94,5.54,5.66,4.94,4.7,4.52,4.02,4.28,4.12,4.5,3.38,3.48,3.56,4.12,3.06,3.14,4.1,3.86,3.06,2.88,2.8,2.94,2.78,2.96,4.3,5.6,7.06,8.36,9.06667
14.80 2.40 8.02 12.40
-8.73
14.15,15.7125,16.1625,16.8375,16.5125,16.6375,15.95,15.325,15.1,14.95,14.8875,14.175,14.1125,12.275,12.775,12.55,12.5625,11.7,11.3875,11.35,11.125,10.6625,10.1125,9.75,9.1875,9.425,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,10.85,11.675,11.2875,11.2,9.9,9.15,9.325,9.3625,8.9375,8.1,7.3,6.325,5.975,6.3125,5.925,5.775,5.575,5.925,6.4125,6.0375,5.4625,5.15,5.9,6.8875,7.925,9.475,10.675,11.5625,12.7125,12.7125,13.6,13.85,14.65,14.475,13.65,12.95,12.1875,11.225,10.0375,8.8625,7.75,6.7375,6.7875,6.4125,5.6125,5.375,4.75,4.2625,4.2625,4.3125,3.4375,3.5625,3.6875,3.275,3.975,3.0375,2.775,2.8625,3.1125,5.2875,7.5875,8.72
17.10 2.40 9.43 14.70
-2.30
10.6389,12.5667,13.8778,15.1944,12.1444,9.35,7.29444,6.12778,5.73889,5.31667,6.07222,5.64444,5.33333,5.31667,6.16111,9.62222,11.0056,12.25,13.9667,14.5278,12.8778,10.5833,10.5389,10.4333,10.0111,9.76667,9.72222,9.77222,9.7,9.41667,9.49444,10.5444,12.6833,13.6,14.4667,14.7389,12.6167,11.2944,9.46667,5.89444,6.61111,6.04444,3.87222,3.30556,10.7667,8.25556,7.3,6.37222,5.61111,5.36111,6,6.53333,7.51667,9.13333,10.5389,13.1667,15.5222,16.65,16.2222,15.1111,14.6833,13.2778,12.6722,11.8611,11.3111,10.4778,9.45556,9.48333,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,10.8611,11.2556,9.53333,9.27778,8.01667,6.22778,6.07778,5.67778,6.26667,5.34444,6.52222,9.2,11.7833,13.1389,14.3111,13.7667,12.0389,9.61111,7.27778,6.29444,5.22778,4.28889,3.82222,3.47222,3.61667,2.83333,4.41667,8.36364
17.10 2.00 9.36 15.10
+0.36
12.4333,13.163,12.5,10.237,8.35185,6.59259,6.11111,5.64815,5.21481,5.75926,7.74815,10.0185,11.0333,9.96667,7.78889,6.47407,5.65185,5.11481,4.09259,4.18889,5.00741,10.2889,13.5926,14.663,12.1519,8.87407,6.73333,5.71481,4.42593,4.2,5.71852,7.72963,11.3741,13.7704,14.3481,9.5963,6.79259,5.79259,5.65926,5.68519,5.4,6.03333,10.2333,12.063,14.3148,13.0889,10.5296,10.4519,9.9,9.72222,9.77778,9.45556,9.80741,12.2704,13.9852,14.6667,11.9926,9.65556,6.1037,6.19259,3.13333,9.11111,7.89259,6.46667,5.54815,5.86296,6.61111,9.04444,11.5185,15.1407,16.6,15.2741,14.363,12.563,11.6259,10.5926,9.43704,9.5,9.5,9.5,9.5,9.5,9.8,11.3296,9.39259,8.24444,6.19259,5.72593,5.95926,6.26667,10.1704,13.0074,14.2926,12.2556,8.75926,6.3037,4.81852,3.94074,3.64444,2.90741,6.13333
17.10 2.00 8.94 15.10
-2.58
14.4868,14.6816,13.3868,12.6763,11.1316,10.4184,10.3184,12.8026,14.2526,13.8026,11.1947,9.42105,8.52895,8.84211,9.78158,11.9632,13.5737,11.6579,10.2526,8.86842,8.72632,8.18158,10.1053,13.1184,12.9158,10.3658,7.81842,6.32632,6.25789,7.67368,11.8974,13.1132,11.0947,8.33158,6.26579,5.80789,5.23947,6.93947,10.0816,10.8605,8.00263,6.25,5.21316,4.17895,4.21579,9.75789,14.1053,13.0526,8.56842,6.13158,4.53947,4.79211,7.11579,11.8263,14.5605,9.75263,6.30263,5.64737,5.58158,5.51316,10.1026,13.1,13.4632,10.5395,10.0868,9.73947,9.66053,9.72895,12.8211,14.5579,11.9947,7.45526,6.18421,4.94737,8.61316,6.30789,5.49211,6.86316,9.70526,14.3395,16.3474,14.7684,12.7289,11.2395,9.62105,9.5,9.5,9.5,9.5,11.0263,9.26053,6.76316,5.9,5.75789,9.60263,13.5105,13.1026,8.47105,5.62632,3.95526,3.40526,4.87632,8.8
17.10 2.00 9.49 15.10
-6.68
17.8383,11.3321,6.97284,13.7889,17.4605,10.8457,9.62716,15.5901,15.7173,15.9309,15.7716,14.116,12.1728,13.7543,18.1605,17.1914,14.2716,14.6025,18.1222,15.6741,15.8951,13.0185,15.0753,13.9259,11.1185,12.5901,14.0778,11.8321,10.0951,11.7889,11.0494,9.21111,12.7765,14.2407,9.68025,10.4148,15.3333,8.73704,6.74444,15.0136,12.7037,7.66914,7.74444,14.4741,11.5926,11.7988,16.6284,12.6173,10.4753,13.5704,13.7975,11.5617,12.5358,14.437,12.6988,10.4198,12.837,12.9679,9.01728,9.34815,12.9309,10.4086,8.61728,10.4543,12.2086,7.3963,6.93827,12.5568,9.07531,5.77778,7.21852,9.9642,6.02469,4.23333,11.9037,10.2407,4.99012,7.34938,13.0062,6.39136,5.5358,11.3148,11.9062,9.86543,10.1062,13.7506,8.01852,6.49506,6.04691,8.30988,15.4025,13.2938,10.0802,9.5,10.0247,8.52716,5.85802,11.6543,10.1099,4.3716,4.44063
20.80 2.00 11.33 18.80
-16.54
25.198,26.6422,25.2836,22.9727,23.5961,24.5609,24.9488,26.1109,26.2699,26.5883,24.1559,24.798,22.1961,21.3551,19.8477,18.4238,19.8926,19.7129,20.1871,23.1348,25.0191,23.6211,24.0586,22.6434,21.7539,21.2656,19.6523,20.1395,23.8371,22.1645,15.3277,19.3781,19.4203,18.2488,18.0996,17.832,18.3883,17.0434,17.8266,18.1141,18.3027,17.3863,18.2258,18.8742,18.4063,17.8562,18.5973,20.3047,19.5852,18.1555,17.2113,15.4066,14.198,15.8863,15.3031,15.598,15.0684,15.3754,17.9098,18.3598,19.9098,19.4328,18.6,18.6,18.6,13.8363,8.425,12.1492,12.1965,12.9523,12.6582,15.457,14.4418,15.5414,16.423,13.7746,12.6668,11.0773,11.9828,11.7328,10.4391,9.67227,13.052,12.4387,12.8957,12.6531,11.4871,10.7879,10.3063,9.29141,7.56211,7.21133,7.84687,8.23672,11.0465,9.61133,9.31445,11.4633,8.18438,8.43281,4.67143
32.80 2.00 17.06 30.80

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter