Temperatura trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
°C
Màx
°C
Mín
°C
Mitja
°C
Rang
°C
-0.13
24.8,24.8,24.7,24.6,24.7,24.6,24.6,24.6,24.6,24.6,24.7,24.7
24.80 24.60 24.67 0.20
-1.64
25.9,25.9,25.8,25.8,25.8,25.8,25.9,25.9,25.9,25.8,25.6,25.6,25.5,25.5,25.4,25.4,25.4,25.3,25.2,25.1,25.0,25.0,24.9,24.9,24.8,24.8,24.7,24.6,24.7,24.6,24.6,24.6,24.6,24.6,24.7,24.7
25.90 24.60 25.23 1.30
-1.87
26.6,26.6,26.6,26.5,26.5,26.5,26.4,26.3,26.2,26.1,26.1,26.0,26.0,26.0,26.0,26.0,26.0,26.0,26.0,26.0,26.0,26.0,26.0,25.9,25.9,25.9,26.0,25.9,25.9,25.9,25.9,25.9,25.8,25.8,25.8,25.8,25.9,25.9,25.8,25.8,25.8,25.8,25.9,25.9,25.9,25.8,25.6,25.6,25.5,25.5,25.4,25.4,25.4,25.3,25.2,25.1,25.0,25.0,24.9,24.9,24.8,24.8,24.7,24.6,24.7,24.6,24.6,24.6,24.6,24.6,24.7,24.7
26.60 24.60 25.65 2.00
-6.62
31.8,31.9,32.4,32.8,32.9,33.1,32.2,31.6,31.3,30.7,30.4,30,29.9,29.6,29.4,29,28.9,28.8,28.7,28.6,28.5,28.4,28.3,28.4,28.6,29.2,30.1,30.2,30.2,30.3,30.3,30.3,29.7,29.7,29.7,29.4,29.4,29.4,29.3,29,28.8,28.6,28.5,28.3,28.2,28.1,28,27.9,27.8,27.7,27.6,27.6,27.6,27.5,27.5,27.4,27.3,27.2,27.2,27,27,26.9,26.9,26.9,26.9,26.9,26.8,26.8,26.7,26.7,26.7,26.7,26.6,26.6,26.6,26.5,26.5,26.5,26.4,26.3,26.2,26.1,26.1,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,25.9,25.9,25.9,26,25.9,25.9,25.9,25.9,25.9,25.8,25.8,25.8,25.8,25.9,25.9,25.8,25.8,25.8,25.8,25.9,25.9,25.9,25.8,25.6,25.6,25.5,25.5,25.4,25.4,25.4,25.3,25.2,25.1,25,25,24.9,24.9,24.8,24.8,24.7,24.6,24.7,24.6,24.6,24.6,24.6,24.6,24.7,24.7
33.10 24.60 27.27 8.50
-0.49
23.55,23.65,23.8,23.8,23.8,23.85,23.9,23.8,23.8,23.9,23.9,23.75,23.4,23.05,23,22.95,22.95,23.25,23.65,24.45,24.7,24.25,24.15,24.3,24.6,26.25,27.45,28.45,28.6,28.75,28.15,28.8,29.65,30.8,31.1,30.05,30.1,30.5,30.75,31.1,31.35,31.3,30.9,31,30.95,31.3,31.25,31.15,31.35,30.95,31.05,30.9,31.25,31.7,31.25,31.3,31.45,31.45,31.3,31.4,31.45,31.35,31.5,31.7,32.15,31.8,32.2,32.6,32.65,32.95,32.9,32.2,31.85,32.6,33,31.9,31,30.2,29.75,29.2,28.85,28.65,28.45,28.35,28.9,30.15,30.25,30.3,29.7,29.55,29.4,29.15,28.7,28.4,28.15,27.95,27.75,27.6,27.55,27.45,27.25,27.1,26.95,26.9,26.9,26.8,26.7,26.7,26.6,26.55,26.5,26.35,26.15,26.05,26,26,26,26,26,25.95,25.9,25.95,25.9,25.9,25.8,25.8,25.9,25.8,25.8,25.9,25.85,25.6,25.5,25.4,25.35,25.15,25,24.9,24.8,24.65,24.65,24.6,24.6,24.7
33.10 22.90 27.84 10.20
-1.25
23.3,23.14,23.64,23.82,23.7,23.54,23.82,24.08,24.64,24.96,25.46,27.98,29.86,29.68,29.64,31.9,33.3,33.16,32.24,32.26,33.62,33.04,32.84,32.56,32.7,32.64,32.5,33.2,33.44,32.5,31.52,31.38,32.92,33.3,33.54,33.54,31.92,29.9,28.48,27.96,27.6,27.42,27.28,26.98,27.02,26.56,26.24,25.56,25.12,24.94,24.46,24.22,24.2,23.98,23.62,23.7,23.26,23.5,23.78,23.84,23.82,23.88,23.32,22.96,23.36,24.5,24.24,25.74,28.4,28.48,29.98,30.48,30.52,31.26,31,31.18,31.22,30.96,31.38,31.3,31.4,31.4,31.56,32.02,32.54,32.82,32.18,32.22,30.12,28.96,28.44,29.66,30.06,29.44,28.64,28,27.6,27.32,26.94,26.82,26.66,26.5,26.14,26,26,25.94,25.9,25.82,25.82,25.82,25.48,25.2,24.88,24.64,24.64
34.00 22.90 28.11 11.10
-0.47
23.0125,23.0375,23.0375,23.2625,23.275,24.1875,27.9625,28.975,29.8625,30,33.4,34.5375,33.45,33.0875,32.4875,32.8375,31.9,30.85,30.6375,30.7875,30.0875,30.325,30.5375,28.9875,27.3875,26.8,26.35,26.25,26.0375,25.1625,24.7875,24.7,24.4875,24.65,24.0125,23.4875,23.225,23.55,23.8125,23.5625,24,24.75,25.575,28.9125,29.65,31.1875,33.275,32.425,33,33.025,32.6625,32.7125,32.55,33.375,32.4,31.3875,33.05,33.525,32.85,29.7125,28.0875,27.5375,27.2875,27.025,26.5125,25.8,25.075,24.525,24.225,23.9125,23.6625,23.325,23.7375,23.8375,23.8,23.025,23.8125,24.3125,27.1875,28.6875,30.4875,30.7625,31.1,31.2,31.0375,31.4125,31.425,31.55,32.2625,32.575,32.275,29.7375,28.5375,30.0375,29.3375,28.175,27.525,27,26.7375,26.45,26.025,25.975,25.9,25.825,25.75,25.2875,24.8,24.6286
34.90 22.70 28.04 12.20
-1.21
22.56,22.305,24.84,29.075,33.98,34.075,34.34,33.935,33.63,30.865,28.095,25.15,23.82,23.6,22.59,21.63,23.295,26.09,31.39,33.635,33.535,34.08,34.575,34.145,31.01,28.555,27.19,26.455,25.51,24.23,24.86,29.65,31.515,31.3,31.795,32.165,33.925,33.625,31.905,29.735,28.38,26.855,24.325,23.095,21.8,25.895,31.525,34.3,34.085,31.485,34.35,33.98,31.525,28.635,26.04,25.285,24.19,23.15,23.075,23.645,28.93,31.15,33.785,32.775,31.26,30.445,30.285,27.33,26.305,25.13,24.6,23.935,23.475,23.785,25.76,30.27,32.74,33.015,32.76,32.21,33.325,29.565,27.32,26.345,24.685,23.875,23.595,23.495,24.46,29.335,30.99,31.215,31.595,32.44,29.295,29.035,27.17,26.325,25.915,25.58,24.72
35.40 21.20 28.57 14.20
+2.79
23.1071,23.4107,24.8607,26.5964,27.5464,27.6321,26.9964,24.5,22.85,22.1143,21.3679,22.6286,27.9643,29.05,29.9679,29.2464,27.2536,25.3571,24.4214,22.675,21.5321,21.8107,28.1714,30.8429,30.2536,32.2643,32.4393,29.2107,25.5321,24.1321,23.2179,22.2893,24.3571,30.75,34.025,34.3071,33.7571,31.4929,27.2929,24.2143,23.4393,22.1429,22.8286,27.4429,33.3036,33.5679,34.3214,34.1357,30.4,27.5357,26.4429,24.9714,24.625,30.5071,31.2179,31.75,32.9,33.7857,31.2929,28.8786,26.6357,23.7821,21.9786,27.3893,33.6321,33.8107,32.6357,34.0714,30.7821,26.9071,25.1643,23.6714,23.0679,25.0607,30.3,33.6679,32.1357,30.5,29.5179,26.5286,25.1786,24.3893,23.5,24.0893,28.6143,32.8321,32.7286,32.4143,32.6393,27.7536,26.1893,24.2821,23.625,23.6107,27.5214,30.9321,31.3071,32.25,29.4071,27.7,26.3143,25.825,24.8909
35.40 20.80 27.83 14.60
+1.35
21.79,28.7325,32.12,32.7675,31.5975,26.68,23.45,21.8075,27.3375,33.7875,34.72,32.975,28.1425,26.715,25,25.43,30.575,32.67,30.7575,27.3625,26.375,25.185,20.1975,25.4925,27.9425,27.4075,25.24,24.7375,23.9525,22.8025,25.055,27.05,27.5725,26.36,23.465,21.9325,21.485,27.525,29.4075,29.505,26.845,24.69,22.605,21.23,27.6675,30.2875,31.8825,31.9125,26.6875,24.0375,22.7375,24.125,32.425,34.2575,33.515,28.7225,24.16,22.9625,22.67,30.0875,33.52,34.4225,31.89,27.535,25.77,24.805,31.14,31.5725,33.4625,32.155,28.695,25.12,22.3325,30.1325,33.9625,33.2625,32.0875,26.7925,24.5075,23.0825,27.0025,32.995,31.675,30.0775,26.51,24.73,23.59,25.5425,31.975,32.865,32.5775,27.83,25.1625,23.6875,24.55,30.515,31.57,30.5575,27.6775,26.015,25.11
35.40 19.30 27.78 16.10
+3.19
23.8551,29.8978,24.3,21.3539,27.8326,24.5236,21.4978,24.3101,24.2202,22.4989,25.6989,27.9101,23.3157,25.1618,28.5191,23.7539,23.5461,31.8506,27.018,21.7551,29.2798,29.309,21.5135,28.7663,28.9764,21.891,25.1079,30.4157,25.5539,25.382,32.2596,26.9921,23.7461,30.2584,28.691,23.8663,29.6157,29.7101,23.6584,27.9326,29.9202,24.2101,25.1831,32.9674,27.8011,23.3281,31.3157,28.009,22.9045,31.373,29.4719,22.9719,29.2865,33.4584,24.3978,25.7292,32.6315,26.9135,23.8022,34.2101,29.8213,25.3955,30.4584,29.4449,25.2618,24.1573,26.8596,24.4764,24.0315,27.4326,23.7843,23.5191,29.4213,25.4876,22.436,30.5517,29.9494,23.3404,29.6899,32.7517,24.2843,26.2337,34.0022,28.3753,26.9438,32.3135,30.2685,24.0764,33.0315,30.6034,23.8787,30.5787,29.6978,24.6225,28.1461,32.4315,25.7011,25.9685,31.1303,26.9831,24.9923
35.40 18.80 27.13 16.60
+9.14
16.5875,19.1932,18.3407,18.7023,20.1711,21.2605,21.7825,22.2947,24.5544,24.3076,24.6985,21.6905,22.6202,23.2289,22.1084,21.9369,21.8673,20.4502,20.5772,21.1875,20.6973,22.5278,22.6977,18.9068,20.0118,21.6171,20.1529,17.5798,17.9654,17.6692,18.8901,21.6011,20.9783,22.4221,21.9087,22.9992,19.316,21.0327,19.5833,21.0593,21.9928,23.9262,24.8384,24.392,25.0806,25.797,25.8525,26.7019,27.3513,28.8316,25.9928,25.435,26.7038,26.716,24.0529,23.4833,23.7612,27.297,27.119,24.7821,25.4616,27.557,26.4122,25.5825,25.3548,26.2011,25.3502,24.4338,23.6255,24.0487,25.2114,25.5156,27.5129,27.0597,26.5985,26.3293,28.1795,27.1152,27.2433,27.1099,26.5046,27.8608,27.1529,27.8441,29.1707,28.5148,29.2935,28.4502,25.5038,25.1418,25.4266,25.8696,27.311,28.0259,29.9118,29.8517,29.3966,28.219,28.6932,27.7346,25.8214
35.40 12.80 24.26 22.60

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter