Velocitat del vent trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
km/h
Màx
km/h
Mín
km/h
Mitja
km/h
Rang
km/h
+0.35
11.1,11.7,13.4,9.0,9.3,11.6,11.0,7.8,11.2,15.0,11.1,10.8
15.00 7.80 11.08 7.20
-1.78
16.6,14.8,13.4,11.2,8.1,10.7,10.0,7.5,8.4,12.1,16.1,15.6,14.9,8.9,12.1,10.6,8.3,8.8,11.3,9.3,11.0,8.9,10.4,6.6,11.1,11.7,13.4,9.0,9.3,11.6,11.0,7.8,11.2,15.0,11.1,10.8
16.60 6.60 11.07 10.00
+13.85
0.0,1.1,1.0,0.2,1.2,1.2,0.6,0.5,1.2,0.1,0.7,0.7,0.0,0.0,0.9,2.5,0.2,0.9,1.7,1.6,0.5,0.0,0.8,2.9,2.0,5.6,7.3,6.9,8.0,9.5,11.1,11.1,11.7,12.0,14.9,15.0,16.6,14.8,13.4,11.2,8.1,10.7,10.0,7.5,8.4,12.1,16.1,15.6,14.9,8.9,12.1,10.6,8.3,8.8,11.3,9.3,11.0,8.9,10.4,6.6,11.1,11.7,13.4,9.0,9.3,11.6,11.0,7.8,11.2,15.0,11.1,10.8
16.60 0.00 7.42 16.60
+12.23
1.6,0,0,0,0,0,0,0.9,1.6,0.1,0,1.8,0.3,0,0,1.3,0.9,1.1,0.2,0,0.8,0,0.9,0,0,0,0.6,0.3,0.4,0,0.1,2.3,0.2,1.2,3.1,3.6,4.3,4.8,6.2,6.7,4.7,8.2,6,4.5,4.2,4.5,5.6,4.9,5.2,5,5.3,4.1,2.2,2.2,2.8,1.8,4.5,2.9,1.9,4.3,3.5,4,3,3.6,3.7,2.4,1.2,0.7,1.8,1.1,0.6,1.1,0,1.1,1,0.2,1.2,1.2,0.6,0.5,1.2,0.1,0.7,0.7,0,0,0.9,2.5,0.2,0.9,1.7,1.6,0.5,0,0.8,2.9,2,5.6,7.3,6.9,8,9.5,11.1,11.1,11.7,12,14.9,15,16.6,14.8,13.4,11.2,8.1,10.7,10,7.5,8.4,12.1,16.1,15.6,14.9,8.9,12.1,10.6,8.3,8.8,11.3,9.3,11,8.9,10.4,6.6,11.1,11.7,13.4,9,9.3,11.6,11,7.8,11.2,15,11.1,10.8
16.60 0.00 4.80 16.60
-8.51
13.7,7.35,8.45,7,9.9,7.5,13.7,22.1,21.75,18.55,18,19.45,22.95,21.4,22.3,19.75,16.6,16.2,13.9,12.9,12.65,23.35,22.4,19,14.85,15.85,13.6,14.15,12.75,12.15,10.3,15.75,13.75,18.7,14.7,16.65,12,14.8,7.4,10.5,4.25,3.35,2,0.55,1.15,2.35,1.7,0,0,1.65,1.5,0.1,0.85,0.45,0.3,1.55,1.6,2.85,0.35,0.65,0.1,0,0,0.05,0.25,0,1.45,1.15,0,0,0,0.2,0.8,0,0,0.45,0.85,0.9,0.15,0.65,1,0.1,0.4,0.45,0,0.45,0.2,1.2,0.7,3.35,4.55,6.45,6.45,5.25,4.35,5.25,5.1,4.7,2.2,2.3,3.7,3.1,3.75,3.3,3.05,0.95,1.45,0.85,0.55,0.6,1.2,0.55,0.65,0.7,0,1.7,0.55,1.65,0.25,1.85,3.8,7.1,8.75,11.1,11.85,14.95,15.7,12.3,9.4,8.75,10.25,15.85,11.9,11.35,8.55,10.3,9.95,8.5,11.4,11.2,10.45,9.4,13.1,10.95
24.20 0.00 6.84 24.20
+7.04
0.08,0.08,0.12,0.14,0.28,0.7,0.02,0.32,0.18,0,0.32,0.34,0,0.1,0.46,0,0,0,0,0,0,0.24,1.42,1.8,0.4,0,1.5,0.18,0.12,0.02,0.66,0.52,0,0.24,0.14,0.4,0.42,0.12,0.2,0,0.06,0.42,0.52,0.44,0.46,1.16,2.94,10.44,18.54,16.44,15.06,14.1,9.96,6.46,7.9,5.08,4.3,10.28,7.48,8.6,18.9,18.74,21.72,20.62,15.64,13.26,22.22,15.96,13.76,11.42,15.54,16.28,12.24,7.34,2.28,1.48,0.68,1.26,0.48,0.82,1.92,0.3,0.02,0.1,1.04,0,0.4,0.18,0.76,0.66,0.38,0.18,0.6,3.4,6.36,4.74,4.36,2.84,3.34,2.32,0.92,0.94,0.62,0.82,0.98,2.26,8.56,12.94,12.82,9.74,13.52,9.66,9.6,11,11.22,10.8
24.20 0.00 4.55 24.20
+8.27
4.4125,2.25,0.275,1.275,0.2125,0.6875,0.4125,0.3625,0.65,0.0125,0.475,0.3625,0.2875,0.075,0.2125,0.55,0.675,0.2625,0.4125,0.8875,0.4875,1.2875,0.1125,0.35,0.175,0.3125,0.325,0.4375,0.325,0.575,0.7,0.4625,0.6625,0.225,0.775,0.2875,0.0875,0.0875,0.15,0.55,0.2125,0.1125,0.3125,0.1,0.275,0.075,0,0,0,0.5375,1.625,0.25,0.9375,0.1875,0.4,0.35,0.1,0.2375,0.3875,0.2125,0.0125,0.125,0.625,0.3375,1.1625,8.025,17.65,15.55,12.0875,6.8,6.375,5.6875,9.125,13.3,19.4375,21.6,14.9,19.35,14.6125,12.7375,15.95,11.175,2.5375,1.3,0.8125,0.7875,1.3625,0.0375,0.7125,0.05,0.3125,0.6375,0.4875,0.4625,3.7625,5.325,3.575,3.4625,1.575,0.725,0.7625,1.075,7.6875,13.7,11.0625,10.525,10.2625,10.975
24.20 0.00 3.24 24.20
+3.16
4.23,2.98,3.925,0.685,0,0,0,0,0,0.04,0.03,3.68,8.1,8.02,4.44,0.22,2,1.87,0.88,0.455,0.22,0.41,0.5,0.38,2.75,4.895,4.555,4.61,3.64,0.7,0.1,0.035,0,2.945,4.59,2.245,1.58,0.345,0.5,1.14,5.81,7.405,7.285,7.84,7.435,5.665,1.18,3.32,3.68,2.91,5.005,1.075,1.39,1.825,1.95,2.675,6.22,5.34,1.375,0.505,0.435,0.33,0.26,0.335,0.46,0.63,0.61,0.285,0.36,0.585,0.48,0.485,0.105,0.33,0.21,0.14,0,0.865,0.52,0.33,0.195,0.185,0.36,3.75,16.035,7.35,7.665,19.995,16.77,14.25,5.835,0.81,0.585,0.405,0.495,3.775,3.215,0.825,6.185,11.435,10.6188
24.20 0.00 2.92 24.20
+1.18
0.0142857,0.0892857,2.34286,3.62143,0.0857143,0.557143,0.439286,1.125,5.77143,3.51786,2.4,0.414286,0.103571,0.00357143,0.00714286,0,2.2,8.78214,11.5929,8.97143,5.66786,3.275,1.675,1.05357,6.475,7.14643,7.44643,8.25714,12.1821,7.83929,3.70357,3.525,4.15,0.489286,0,0,0,0.0285714,0.0321429,7.075,7.64286,2.74286,1.42857,1.66786,0.585714,0.235714,0.575,0.303571,3.19286,4.85357,4.62143,2.33929,0.171429,0.025,1.61786,3.96429,2.51786,0.260714,0.639286,3.51071,7.63929,7.14286,7.79286,4.65,2.07143,4.08214,3.46786,2.03929,1.44286,1.82143,2.8,6.53214,2.24286,0.478571,0.339286,0.296429,0.485714,0.510714,0.55,0.307143,0.55,0.514286,0.157143,0.267857,0.217857,0,0.889286,0.335714,0.235714,0.25,5.28571,12.3179,7.29643,18.5393,15.6607,6.52857,0.853571,0.310714,0.742857,4.31786,1.03214,9.42143,10.5875
24.20 0.00 3.17 24.20
+2.39
0.0075,0,0,0,1.0525,7.43,6.925,0.025,0.55,2.01,2.06,0.5625,0.16,3.93,1.0325,0,0,0,0,0,3.69,1.0125,0,0,0.8925,5.175,7.38,7.155,2.7325,0.0475,2.3125,1.9175,0.415,0.405,3.9225,3.6975,1.525,0.0925,0,0.005,3.94,10.4875,8.425,5.04,1.6325,3.5675,6.695,7.3075,10.79,7.5725,4.1925,3.4425,0.01,0,0,0.035,6.74,5.485,1.1025,1.3225,0.3225,0.4525,1.9425,4.795,3.7525,0.31,0.1575,3.755,1.7975,0.4775,4.0875,7.4325,7.7875,2.685,3.9475,3.485,1.1825,2.085,4.8325,2.73,0.465,0.2425,0.4225,0.625,0.315,0.525,0.2775,0.2575,0.07,0.7075,0.295,0.2625,10.895,8.2575,17.98,8.74,0.7425,0.39,3.54,4.79,10.7063
24.20 0.00 2.80 24.20
-6.92
1.18953,2.59186,12.9942,17.0884,10.207,15.9523,16.4616,6.41628,4.30116,10.7965,11.4047,15.7012,18.2442,11.2558,2.36512,8.12326,8.5907,1.00349,1.89884,9.57442,5.3186,2.33256,5.65233,8.0814,1.53953,7.48256,6.33372,0.798837,1.73953,10.7116,5.80814,0.738372,2.52791,3.5407,1.43372,3.14186,4.75581,0.522093,8.52558,12.8674,3.80233,6.74651,14.4058,8.41047,0.852326,3.05116,4.09419,0.0162791,7.16279,6.72558,0.0837209,0.9,5.19535,0.245349,0,4.64419,2.56163,1.88837,0.494186,2.3814,0.00116279,0,2.09535,0.0918605,2.42093,6.24302,2.21163,1.96744,0.403488,3.89651,0.377907,0.430233,9.62442,3.67442,4.85581,9.31279,4.91977,1.18605,0.00930233,5.51395,1.29186,0.375581,3.62442,1.40116,2.4593,1.25116,7.50814,3.6407,2.39535,3.76628,0.839535,0.50814,0.383721,0.302326,0.361628,0.344186,11.9,9.57558,1.53256,6.50233,10.8
32.30 0.00 4.73 32.30
+0.85
4.261,4.22741,4.20695,4.81081,4.43012,4.80502,3.99151,4.0166,3.21313,3.24054,2.09691,1.45907,3.9417,4.42548,5.20077,2.39614,3.76757,3.68687,7.78378,3.60425,3.1417,3.62201,6.82085,7.17143,4.02201,3.4834,3.20772,3.5471,3.61351,2.91892,2.4305,2.92664,2.24208,2.66834,2.96641,3.53205,5.161,3.24247,3.05405,2.6332,2.93591,2.63243,2.26911,1.95058,3.73552,2.20811,2.6112,2.39537,3.01081,1.07915,2.0695,4.27761,5.21351,10.6174,7.81429,3.47761,2.58147,5.74595,12.483,8.36757,12.6097,5.72008,7.21274,2.8305,3.13398,5.42046,7.36023,6.0834,14.9297,8.24981,13.1151,9.81313,5.75869,5.68417,5.34595,4.96988,5.27876,2.79923,2.62046,5.43707,7.37066,6.80232,2.52008,4.45598,2.07452,2.49305,1.48185,0.726255,3.59189,1.47876,2.11042,5.91081,4.0166,2.3139,1.98649,4.07761,2.87799,0.412741,2.31004,6.06178,11.305
33.50 0.00 4.40 33.50

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter