Velocitat del vent trends
Loading…

Generant gràfics i taules...
Trend
km/h
Màx
km/h
Mín
km/h
Mitja
km/h
Rang
km/h
-0.40
0.2,0.3,1.8,0.2,0.0,0.0,0.6,0.3,0.0,0.3,0.1,0.4
1.80 0.00 0.35 1.80
-0.23
0.8,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.3,0.9,0.0,0.2,0.0,0.0,0.9,1.1,1.2,0.9,0.9,0.6,0.0,0.0,0.0,0.1,0.1,0.0,0.2,0.3,1.8,0.2,0.0,0.0,0.6,0.3,0.0,0.3,0.1,0.4
1.80 0.00 0.39 1.80
-0.85
1.0,3.3,1.4,0.9,1.1,2.7,1.4,1.4,0.0,0.3,1.7,0.1,0.6,0.0,1.5,0.0,0.0,0.0,0.2,1.4,0.0,0.9,0.3,0.0,0.0,0.0,0.3,1.7,0.1,0.4,0.4,0.2,1.1,0.4,0.0,0.8,0.8,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,1.3,0.9,0.0,0.2,0.0,0.0,0.9,1.1,1.2,0.9,0.9,0.6,0.0,0.0,0.0,0.1,0.1,0.0,0.2,0.3,1.8,0.2,0.0,0.0,0.6,0.3,0.0,0.3,0.1,0.4
3.30 0.00 0.55 3.30
-15.20
11.7,12.9,12.1,8.2,13.8,14.3,9.5,14,8.9,9.8,12.5,8.1,8.7,9.1,8.4,7.2,10.2,11.2,10.6,14.6,18.3,13.4,12.2,12.5,11.7,12.2,10.1,12.4,13.6,13.9,11.1,12.2,11.1,11.4,7.5,11.6,9.5,7.7,9.3,12.2,8.3,8.5,7,11.3,12.2,9.9,9.8,13.9,6.7,6.9,8.8,8.4,8.1,6.3,4.7,4.2,7.7,3.8,2.4,6,4.4,4.9,4.6,5.7,4.2,1.7,1.1,2.9,2.5,2.9,2.8,1.8,1,3.3,1.4,0.9,1.1,2.7,1.4,1.4,0,0.3,1.7,0.1,0.6,0,1.5,0,0,0,0.2,1.4,0,0.9,0.3,0,0,0,0.3,1.7,0.1,0.4,0.4,0.2,1.1,0.4,0,0.8,0.8,0,0,0,1,0,1.3,0.9,0,0.2,0,0,0.9,1.1,1.2,0.9,0.9,0.6,0,0,0,0.1,0.1,0,0.2,0.3,1.8,0.2,0,0,0.6,0.3,0,0.3,0.1,0.4
18.30 0.00 4.75 18.30
-1.94
0.2,0,0.6,1.1,0,0.25,0.5,0.75,2.2,2.65,1.4,1.05,0.9,0.3,0,0.7,0,0.4,1.5,0.5,0.4,0,2.5,5.1,4.6,6.6,3.45,1.55,0.4,0.9,1.45,2.15,3.35,2.25,2.2,1.85,5.65,7.2,8.55,6.25,6.35,6.15,5.6,8,9.7,9.1,11.5,10.1,12.15,11.5,10.7,13,12.6,12.25,10.8,10.7,13.6,13.25,12.75,13.35,15.3,14.6,15.55,15.45,15.75,13.95,12.55,16.75,14.1,14.15,14.65,11.25,12.3,10.15,14.05,11.75,9.35,10.3,8.9,7.8,10.7,12.6,15.85,12.35,11.95,11.25,13.75,11.65,11.25,9.55,8.6,10.75,8.4,9.15,11.05,11.85,6.8,8.6,7.2,4.45,5.75,4.2,4.65,5.15,2.95,2,2.7,2.3,2.15,1.15,1.9,1.4,0.15,0.9,0.3,0.75,0,0.8,0.45,0.15,0,1,0.25,0.3,0.75,0.4,0.4,0,0.5,1.1,0.1,0,1,1.05,0.75,0,0.05,0.05,0.25,1,0,0.45,0.15,0.25
18.30 0.00 5.63 18.30
-0.04
2.2,1.14,3.72,0.82,3.96,3.08,1.34,0.14,2.14,1.32,1.16,0.5,1.24,2.38,3.54,2.68,3.28,3.04,7.76,8.38,7.06,10.14,13.1,11.68,14.04,12.78,13.96,12.8,11.58,13.54,15.44,12.16,8.98,10.62,8.24,6.12,6.34,12.96,9.84,5.46,2.14,5.68,3.6,0.44,2.04,1.94,1.26,0.6,0.22,1.48,0.46,0.04,0.04,0.82,0.4,0,0.46,0.12,0.68,0.1,1.38,1.9,0.62,0.28,0.76,0.36,3.04,5.32,1.32,1.18,2.86,2.38,7.8,6.38,6.56,9.96,11.06,11.58,12.44,10.92,13.52,14.4,15.3,13.92,15.32,14.18,10.82,12.1,9.64,9.52,14.2,12,11.94,9.12,9.46,10.5,7.7,4.56,5.12,2.48,2.36,1.5,0.7,0.42,0.5,0.12,0.56,0.62,0.2,0.48,0.82,0.3,0.14,0.52,0.22
18.30 0.00 5.36 18.30
-0.20
1.8875,1.25,2.9625,5.225,4.8625,0.2125,0.5375,0.8375,1.6375,4.3375,3.1875,6.6375,9.9375,13.8625,14.8875,16.15,15.0875,14.925,10.3875,10.5375,10.2625,7.5,7.4875,7.2125,4.45,1.3,1.6,0.95,0.8875,1.025,1.1125,1.4125,1.525,0.95,1.5875,2.5375,2.0875,2.5125,1.675,3.475,0.5,2.125,0.8625,0.6125,2.3875,3.3625,2.9625,7.1875,7.5375,10.675,11.9125,13.3625,13.475,12.1125,14.2625,13.225,9.7375,8.2125,6.15,11.8125,6.9375,3.6125,3.625,1.25,1.5625,1.0125,0.325,1.05,0,0.7125,0.075,0.3125,0.475,0.5875,1.725,0.3625,0.7,2.475,3.475,1.625,2.4875,7.2,7.2,10.3875,11.5,11.65,13.5,15.5625,14.4,13.3,11.7125,9.25,13.0625,12.075,9.6875,9.9125,6.8875,4.5,2.0875,1.525,0.525,0.35,0.525,0.375,0.4125,0.5875,0.3375,0.242857
20.70 0.00 5.34 20.70
-1.26
4.205,3.285,4.675,7.98,6.06,14.295,15.3,13.705,9.615,8.28,2.27,1.05,0.55,2.11,0.51,0.815,0.53,0.56,2.62,7.78,13.465,12.335,11.165,8.19,8.005,6.96,7.185,6.435,2.465,1.235,1.28,1.34,6.955,12.4,11.26,11.73,8.905,6.405,2.18,4.62,3.86,2.88,0.53,0.105,0.24,1.315,0.83,4.18,11.155,14.455,12.33,12.495,7.085,2.245,1.025,0.9,0.92,1.765,2.485,3.32,0.98,3.235,9.565,15.025,14.41,10.07,7.42,3.76,1.13,1.1,1.445,1.76,1.97,2.13,1.28,2.46,5.615,10.495,13.395,13.18,8.49,8.65,2.965,1.46,0.55,0.315,0.34,1.045,2.37,1.935,7.675,11.5,14.285,13.105,11.34,10.255,4.965,1.245,0.45,0.45,0.293333
20.70 0.00 5.55 20.70
-2.10
1.19643,3.48214,11.3393,13.1143,17.5964,15.4571,9.075,2.51071,0.903571,0.614286,1.77857,2.09643,1.82857,7.58571,13.6393,14.7107,12.1,9.31786,1.17143,0.796429,0.182143,0.321429,1.83571,8.24643,16.2929,13.2036,11.2857,4.73929,0.992857,0.471429,4.31071,3.73214,4.3,6.67857,11.5464,15.3321,12.0429,8.07143,1.99643,0.535714,1.63214,0.671429,0.55,1.075,5.42857,13.3679,11.3607,9.23214,7.48571,7.18571,6.66429,1.06786,1.22143,1.91786,11.5821,11.4214,10.4857,6.81429,3.29286,3.76429,2.51071,0.389286,0.217857,1.20357,2.53571,11.4321,12.6929,12.9357,5.47143,1.65714,0.967857,1.14643,2.33571,2.425,2.6,9.35714,15.6036,10.6964,6.94643,1.41429,1.1,1.33571,2.125,2.13214,1.68214,5.65,12.5429,13.0464,8.66071,5.27857,1.13214,0.571429,0.285714,0.910714,2.60714,7.725,12.8536,13.3,11.1786,7.21071,1.21071,0.425,0.363636
23.40 0.00 5.84 23.40
-2.02
1.3725,1.4725,8.6575,11.8175,7.26,1.46,0.6375,0.6625,2.96,8.9125,12.9875,11.4675,3.3,1.8125,1.5875,12.305,12.1225,15.975,14.8,6.075,1.1575,6.3975,2.08,6.5875,14.18,16.395,8.0025,3.2725,3.445,1.3075,10.7675,15.01,16.15,7.1,1.63,0.6275,2.3625,1.715,9.965,14.92,11.6725,4.14,0.63,0.1925,1.515,12.215,14.0625,10.355,1.4425,1.2375,4.05,4.8225,7.2225,15.2425,10.81,4.54,0.74,1.13,0.63,2.0625,11.8475,11.0225,7.98,6.6275,4.18,1.29,5.3,11.9975,9.9725,3.9775,3.89,1.22,0.2275,1.2125,9.3525,13.005,8.5575,1.375,1.095,2.8,1.535,7.745,14.3075,8.5025,1.67,1.1925,2.2775,1.365,4.765,12.51,10.18,5.27,0.755,0.495,1.7,6.0225,13.425,11.8,6.4125,0.5775,0.413333
23.40 0.00 6.15 23.40
-1.07
7.55169,12.3865,4.13708,5.52472,11.7933,8.82472,1.57416,8.05169,10.5348,1.83483,6.22247,12.8517,2.3618,3.58202,14.0157,2.60112,3.2427,13.6225,5.30899,3.26404,8.84607,7.07978,0.768539,6.69101,9.89438,1.03483,2.7427,11.2045,2.12921,1.18539,11.9978,4.54719,2.68539,7.89326,9.46067,0.465169,6.53933,12.136,0.483146,2.80449,11.8371,1.97528,1.51011,14.6112,3.69888,0.937079,9.61011,8.09101,0.369663,7.30337,9.61798,0.759551,3.57978,9.28427,1.12584,1.62809,10.6371,2.32247,1.62809,10.5674,6.42472,3.86067,13.6124,11.182,3.63933,5.98427,14.4258,3.54944,6.19663,15.0461,2.33146,1.7236,11.5618,6.96404,0.578652,10.6438,6.86292,2.72247,7.70225,10.9753,1.00787,1.29438,11.2472,7.22022,1.81348,11.0652,3.90787,0.713483,8.09888,6.68427,1.97865,6.12809,8.60449,1.50674,2.95506,11.3258,1.7236,2.13146,12.1528,3.83933,0.384615
23.40 0.00 6.11 23.40
-0.61
5.37452,6.08099,4.22548,9.72662,4.94753,8.38707,4.28859,5.0616,5.45894,6.08289,8.04449,8.26122,7.48631,6.34068,7.01939,6.627,8.08289,6.14449,5.15285,5.3,5.28745,6.35589,8.50494,7.51901,8.68973,6.53764,4.24449,8.55285,5.69354,5.08935,3.51103,7.23536,7.46692,8.4308,6.28251,7.76768,5.58935,6.51977,6.04525,4.97376,5.3673,4.8403,5.50228,6.70684,5.60342,6.46654,6.15399,5.32662,9.94563,10.4757,7.01445,6.46388,5.31065,6.95171,6.95019,6.78593,5.83308,5.76768,6.60608,7.48365,7.14981,5.55627,5.76996,7.55665,5.84373,4.88631,6.79125,6.89125,5.88593,6.4308,6.8365,6.98099,7.13764,6.57681,5.84525,5.29772,5.94106,5.53688,5.6019,4.63878,4.76882,5.96958,6.10418,5.92243,4.74335,4.91255,6.21939,9.67186,7.79087,8.04373,4.86388,5.94373,5.89734,5.57376,6.78555,5.58137,5.26464,5.66844,5.66388,5.97452,0.944048
29.50 0.00 6.33 29.50

IdiomaIcones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter